صلابت نگاهت ماندگار

آیت الله هاشمی رفسنجانی,سردار بالندگی و همیاری متعهد به امام (ره) و آرمان های انقلاب بود. او بزرگ مردی نیک اندیش در تاریخ ایران است و عالمی که در میدان سازندگی و بالندگیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درایت,اندیشه و منطق را پیشه خود نمود و جز رضای پروردگار و پیشرفت و سعادت مردم هدفی […]

آیت الله هاشمی رفسنجانی,سردار بالندگی و همیاری متعهد به امام (ره) و آرمان های انقلاب بود.

او بزرگ مردی نیک اندیش در تاریخ ایران است و عالمی که در میدان سازندگی و بالندگیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درایت,اندیشه و منطق را پیشه خود نمود و جز رضای پروردگار و پیشرفت و سعادت مردم هدفی نداشت.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گرمای امید بخش برخواسته از تعبیر عظیم انسانی بود و هم چنان که اندوه نبودنش در یک سال جانکاه را زمزمه می کنیم,اندیشه پایدارش در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است.
کوهی استوار و همیاری متعهد به امام(ره) و آرمان های انقلاب که گفتار های بلندش صحیفه های سخن را به حسن عاقبت پیوند و شکوفایی سخاوت را برای ایران و ایرانی رقم میزد.
بر مبنای آن اندیشه ماندگار مردم سراسر ایران یاد استاد فاضل و اندیشمند خویش را گرامی داشته و با کرامتی چون خورشید درود و سلام را به روح پرفتوحش نثار کردند.

ای پشتیبان محکم و سردار بالندگی این سرزمین رونت شاد و صلابت نگاهت همواره ماندگار

(Visited 13 times, 1 visits today)