مدیریت شهری با جوانان آشتی کند!

فاطمه شریفی - هفته نامه سلام یزد :  با توجه به ناهمگونی، عدم تناسب و برخی سردرگمی‌هایی که برای اجرای برنامه‌های شهری در بسیاری از مناطق کشور مشاهده می‌شود همواره ناکارآمدی‌های مدیریتی موضوعی مهم در اداره شهرها بوده و نیازمند توجه و بازنگری برای اصلاح مسیرهای غلط و تقویت حرکت‌های همسو در راستای پیشرفت و توسعه شهری با خط‌کشی از جنس استانداردهای جهانی و پایدار در این زمینه است.

فاطمه شریفی –  با توجه به ناهمگونی، عدم تناسب و برخی سردرگمی‌هایی که برای اجرای برنامه‌های شهری در بسیاری از مناطق کشور مشاهده می‌شود همواره ناکارآمدی‌های مدیریتی موضوعی مهم در اداره شهرها بوده و نیازمند توجه و بازنگری برای اصلاح مسیرهای غلط و تقویت حرکت‌های همسو در راستای پیشرفت و توسعه شهری با خط‌کشی از جنس استانداردهای جهانی و پایدار در این زمینه است.
از دیگر سو رشد سریع شهر‌نشینی، افزایش روز افزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی درهم آمیزی بیشتری در فضای شهری به وجود آورده است و اهمیت مدیریت در مسائل شهری را دو چندان می‌سازد که بر این اساس ارتقا شاخص‌های شهری نیازمند همفکری و برنامه‌ریزی صاحب نظران، کارشناسان و مدیران شهری است تا با ارائه راهکارها و کاربردی‌ساختن آن‌ها، بسترهای لازم شهری کارآمد و مبتنی بر رفاه را ارزانی شهروندان کنند.
اگر در دنیا شاهد شکوفایی شهرهایی هستیم که در کنار حفظ ساختارهای سنتی و میراثی در بالاترین سطح ممکن دارای شاخص‌های پیشرفت و توسعه پایدار شهری هستند چیزی نیست جز اینکه تمامی فعالیت‌های مربوط به ارکان مختلف مدیریت شهری معطوف به توانمندسازی و جوانان‌سازی مجموعه‌های مدیریتی و تدوین اجرایی‌ترین روش‌ها برای بالابردن شاخص‌های مورد نظر است.
در اغلب شهرها از جمله شهر میراث جهانی یزد هنوز برخی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لاینحل مانده و یا به شکلی مقطعی و نیمه تمام به آن‌ها رسیدگی شده است این مسائل مربوط به نحوه اداره امور شهری ، افزایش نرخ تقاضای خدمات و کندی اجرای برخی از اولویت هاست .
همچنین سیاست‌ها ، روش‌ها و دستورالعمل‌های نادرست می‌توانند باعث مشکلات بسیار عدیده‌ای شوند.در چند دهه اخیر با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی چارچوب اقتصادی شهرها به طور کلی تغییر کرده است.به علاوه نقش‌های نوین شهری نیازمند نگرشی نو بر مسئله مدیریت آن هاست.لذا مدیریت و برنامه شهر باید با این دریافت از آینده بروزرسانی شود و عملکرد خود را بر این اساس منطبق و هماهنگ سازد.
بر این مبنا مدیریت شهری نیازمند تحولی چشمگیر است تا علاوه بر امتداد بخشیدن به مسیرهای مثبت و موثر گذشته بتواند ایده و عملکردی متناسب با شرایط روز نیز داشته باشد و به عناصر پیشران دست یابد.
سال‌هاست جوانگرایی به شعاری در تمام ساختارهای مدیریتی تبدیل شده است اما امروز که در حال برداشتن اولین قدم‌ها برای تحقق آرمان‌های گام دوم برای تمدن‌سازی و تحول آفرینی هستیم دیگر شعار جوابگو نبوده و چهره‌های موثر و سیاست‌گذاری‌های پیش رو باید با جوانان در عرصه مدیریت شهری آشتی کند.
امروز یکی از مشکلات مهم در بدنه تصمیم‌ساز و اجرایی مدیریت شهری عدم مشارکت جوانان است و باید توجه داشت هرگز جوانگرایی در تقابل با شایسته سالاری نیست.بلکه هدف از آشتی مدیریت شهری با جوانان سپردن امور به دست جوانانی شایسته و صاحب صلاحیت است.
از نگاه دیگر تغییر و تحول در شرایط و دنیایی متفاوت؛ به طور طبیعی زاییده افکاری جدید خواهد بود و عموما نسل جوان پرورش یافته دارای ایده‌های نو و راه‌کارهای جدید در برنامه‌ریزی و اداره امور است چراکه از منظر متفاوت به مسائل می‌نگرد و دنیای ذهنی او متفاوت از پیشینیان است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
۳۷ سال انتظار و ۴۰ روز زمزمه دیدار

 

این ویژگی می‌تواند مولد فرصت های مناسبی برای تحول و تکاپو در شهر باشد و در کنار این ظرفیت ذاتی میل به تحول، تغییر و پیشرفت نیز در جوانان موج می‌زند.جوان می‌خواهد جهان را آنگونه که می‌پسندد و در آرزوهای خود می‌پروراند بسازد و بر این باور است که می‌تواند.
امید است چهره‌های اثرگذار بر مدیریت شهری به ویژه شورای شهر اصل جوانی و پیشرانی را مورد توجه قرار داده و زمینه‌هایی را فراهم سازند تا حرف‌های نو برای تحول، توانایی در پیشبرد اهداف ، روحیه همگرایی در حل مشکلات، اثبات استعدادها و توانایی در عمل فرصت ظهور و بروز پیدا کنند و در کنار تجربه‌های مدیریتی حاصل شده از گذشته در عرصه شهری بتوان علاوه بر رونق و توسعه پایدار پوست اندازی مدیریتی، چابک سازی و سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی را نیز شاهد بود.

منبع :هفته نامه سیاسی اجتماعی سلام یزد نخستین نشریه شهرو شهروند استان یزد – سال اول – شماره دوم ۲۱ تیرماه

(Visited 18 times, 1 visits today)