جشنواره رضوی بستر تجلی اخلاق مداری به زبان هنر

هنر راهی بی نظیر و اثر گذار برای بازگو کردن ارزش ها،مرور دستاوردهای بی نظیر فرهنگی و فاصله گرفتن از رفتارهای نادرست بدون سخن گفتن و ارتباط مستقیم است و آثار هنری بازنمایی تجربه اجتماعی بشر در مسیر تعالی ارزش های انسانی می باشند. هنر را می توان شکلی از شعور اجتماعی و فعالیت خلاق […]

هنر راهی بی نظیر و اثر گذار برای بازگو کردن ارزش ها،مرور دستاوردهای بی نظیر فرهنگی و فاصله گرفتن از رفتارهای نادرست بدون سخن گفتن و ارتباط مستقیم است و آثار هنری بازنمایی تجربه اجتماعی بشر در مسیر تعالی ارزش های انسانی می باشند.

هنر را می توان شکلی از شعور اجتماعی و فعالیت خلاق انسانی که واقعیت های زندگی ،جامعه و طبیعت را درک و  منعکس می کند تعریف نمود که وسیله شرح واقعیت ها بوده و بر روح و روان انسان ها تاثیری معنوی و مثبت می گذارد و اثربخشی مفاهیم برآمده از آن روابط اجتماعی را بهبود بخشیده و موجب شناخت عمیق تر از زندگی و دگرگونی آدم ها در جهت تکامل و بالابردن سطح سلیقه و روحیه آن ها می شود.

جشنواره رضوی به عنوان رویداد بزرگ فرهنگی و آئینی در کشور شرایطی را به پشتوانه ارزش های غنی برآمده از مشی و وجودیت هشتیمن پیشوای شیعیان امام رضا (ع) به وجود آورده است تا از طریق رشته های هنری مختلف و  شیوه های نوین و متنوع  شرایطی فراهم شود تا هنر موجب رشد و خلاقیت درونی افراد و تاثیر آن بر سایر انسان  ها را در قالب یک جشنواره ملی و پیوسته در ارزش های معنوی فراهم آورد.

ناگواری ها و روحیه خموده جامعه که درگیر فضای مدرن و ارتباطات با واسطه افراد در زمینه های مختلف شده است می تواند پیش زمینه تولد و رشد ناهجاری های مختلف اجتماعی گردد و روز به روز ما را از ارزش های اخلاقی دور و به تقابل و و رقابت های ناشایست  و شاید گره خورده در تظاهر برساند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
مدیران مسئولیت پذیر سلام!

بطور کلی می توان خیال انگیزی، نوبودن و تازگی،  الهام بخشی، زیبایی، انگیزش خلاقیت، بیان درونیات، آموزش اخلاقیات و رواج منش نیک و نشاط و سرزندگی در اجتماع و دوری از روزمرگی و یکنواختی را از فواید اختصاصی زبان هنر  و نگاه خلاقانه در رشد شخصیت آدمی دانست و جشنواره رضوی دریچه ای نورانی به روی جاجای این مرز و بوم گشوده است تا هنر در قالب ها و از جایگاه های مختلف میراث معنوی و غنی ایرانی و اسلامی را به برکت وجود مبارک هشتمین پیشوای شیعیان در ایران اسلامی عرضه نماید.

تصاویر جان می گیرند،فیلم ها به پرده نمایش می رسند،قلم ها به نگارش مشغول می شوند،کودکان و نوجوانان دلداده گی های خود را به تصویر می کشند،شاعران عاشقانه سرایی می کنند و هنرمندان و فعالان فرهنگی خالق اثر می شوند تا با الگوگیری از فرهنگ رضوی ترویج ارزش های معنوی و انسانی رقم بخورد.

جنشواره ای در کالبد هنر به رهنمودهای روشنگرانه امام خوبی ها حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مزین می شود تا مفاهیم ناب رفتارهای صحیح در یک جامعه اسلامی را شکل داده و نسل های مختلف را به سمت تعالی انسانی و روحانی سوق دهد.

و ضروریست آنچه در این جشنواره غنی تولید می شود در مسیر اطلاع رسانی و ارتباط هر چه بیشتر با مردم قرار گیرد و از سالن ها و جایگاه های جشنواره ای به اجتماع و کانون خانواده ها منتقل شود تا روز به روز عمق هر چه بیشتر آشنایی احاد مختلف جامعه با شخصیت والای حضرت امام رضا (ع) را به شکل بیشتری شاهد باشیم و عمل و الگوسازی جایگزین شعارهای زودگذر و تریبون های یک سویه  گردد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
هزار تولد خوب و یک ...

از بعد دیگر نیز اگر اعتماد اجتماعی،برادری ملی و خودباوری دینی تقویت گردد بدون شک روز به روز کاهش آسیب ها در بین بخش های مختلف زندگی و جامعه مردمی از یک سو و تقویت حس اعتماد وهمدلی از سوی دیگر را شاهد خواهیم بود و رمز این اتفاق مهم در بیان شکوهمند هنر و میراث معنوی یک مرز و بوم نهفته است.

منتشر شده در خبرگزاری رضوی

(Visited 7 times, 1 visits today)