یزد در انتظار سرمایه گذاران فرهنگی

صنعت به مدد نیروهای نخبه و فعال سازی سرمایه های راکد با رشد چشمگیر فرصت ها را یکی پس از دیگری می شناسد و موفقیت های متعددی را برای استان یزد رقم می زند که این نوع فعالیت امروزه به عنوان یک اصل موفقیت در توسعه درآمده است و شناخت ظرفیت های درآمدزا برای هر […]

صنعت به مدد نیروهای نخبه و فعال سازی سرمایه های راکد با رشد چشمگیر فرصت ها را یکی پس از دیگری می شناسد و موفقیت های متعددی را برای استان یزد رقم می زند که این نوع فعالیت امروزه به عنوان یک اصل موفقیت در توسعه درآمده است و شناخت ظرفیت های درآمدزا برای هر فردی که تمایل به سرمایه گذاری دارد بسیار حائز اهمیت می باشد.

ریشه های صنعت نساجی و روحیه کار و تلاش از دیرباز در استان یزد بروز و ظهور داشته است و تا به امروز جریان ورود فن آوری های صنعتی  اشتغال را تقویت کرده است و تولید خُرد و کلان  سیم، کابل، کاشی و سرامیک، مواد غدایی، پارچه و غیره  رشد خوبی را به خود دیده است.

اما نگاهی به ماقبل رشد صنعت در یزد، پیشینۀ فرهنگی قابل توجه با تاریخ کهن را نشان می دهد، بناهای تاریخی و نشانه های مفهومی باشکوه و به جای مانده در قالب هنری فاخر از ادوار مختلف تاریخ نشانگر قوای فرهنگی در کالبد یزد است که چشم بسیاری از گردشگران ایران و جهان را به خود خیره می سازد.

با توجه به داشته های ارزشمند، سرمایه شناسی و در مرحله بعد سرمایه گذاری فرهنگی بر مبنای توانمندی های جذب مخاطب و توسعه گردشگری ضرورتی است که به آن توجه کافی نشده است یا بهتر است بگوییم به هر میزان  ظرفیت های فرهنگی را مورد توجه  قرار دهیم  باز هم جایگاهی برای برنامه ریزی و بهره مندی وجود دارد.

سرمایه گذاری فرهنگی به پشتوانه ظرفیت های تاریخی، هنرهای بومی و صنایع دستی تحول کیفی در الگوهای رفتاری، اجتماعی و ماهیت پدیده ها را به همراه دارد و رضایت به عنوان بعد دوم توسعه در تقویت زیرساخت های فرهنگی و رفتاری ایجاد می شود و یزد شهری است که امروز بیشتر از هر زمانی نیاز به سرمایه گذاری فرهنگی و یا حتی صادرات فرهنگی است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
سازندگی در پیام مهم ترین رسالت سازندگان پیام در فضای وسیع ارتباطات است

تحولات فرهنگی در جهان معاصر به قدری سریع و همه جانبه است که نیازمند بررسی مداوم و متناسب با شرایط روز می باشد و اگر باور های صحیح تقویت و ماندگار نشوند، شئون مختلف زندگی اجتماعی در کندوکاو و کاوش باورهای جدید درگیر و ابعاد خام فرهنگی پر رنگ تر جایگزین می شوند.

سرمایه گذاری فرهنگی علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی سبب امیدآفرینی در جامعه می شود که به صورت مستقیم بر نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، رفتار مردم و تقویت سرمایه های اجتماعی اثر گذار است که در استان یزد استعداد جذب گردشگر خود بزرگترین فرصت برای سرمایه گذاران فرهنگی است تا با فراهم ساختن جنبه های مختلف این پتانسیل در دو بعد داخلی و خارجی به تولید ثروت و حفظ فرهنگ اصیل بپردازند.

مهم ترین عامل در سرمایه گذاری و فرصت شناسی فرهنگی تقویت مشارکت مردم و تعامل مستمر  نهادهای اجتماعی است زیرا ظهور قوی فرهنگ نقاط مشترک آداب و رسوم اجتماعی بومی و ملی را تقویت می کند و بازنمایی مناسبی را در تمام لایه های اجتماع به همراه خواهد داشت.

ایجاد پویایی و سرمایه گذاری برای حفظ و توسعه ارزش های غنی فرهنگی در استان یزد یکی از مهم ترین فراگرد های اجتماعی محسوب می شود و این امر بدون مفهوم شناسی  و تناسب پیام فرهنگی با مخاطبان امکان پذیر نخواهد شد که می توان با توجه به نیاز مخاطبان در شاخه های مختلف فرهنگی استان از جمله فرهنگ اسلامی، بناهای تاریخی ، اعیاد و جشن ها سرمایه گذاری کرد و گردشگران و جامعه را برای فراگیری ارزش ها به دور از نظرات شخصی و محدود فراخواند و از سوی دیگر با اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی نیز همراه شد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
حمل و نقل عمومی در انتظار تحول!!!

سرمایه گذاران فرهنگی می توانند علاوه بر حفظ ارزش های فرهنگی و رونق اقتصادی با پشتوانه  فرهنگ رویکرد شکل دهی به جامعه را دنبال کنند و سازنده معنا در ساختار گسترده اجتماع باشند.

این نوع از سرمایه گذاری نیازمند سیاست گذاری، برنامه ریزی، برنامه سازی بر مبنای مفاهیم ارزشی موجود در بناهای تاریخی و فرهنگ مردمی است و صنعت فرهنگی به عنوان نگاهی جدید می تواند نه تنها اثرات مثبت فرهنگی بلکه منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چشم گیری را برای جامعه و پایداری زندگی اجتماعی به همراه داشته باشد.

سرمایه گذاری فرهنگی که توسعه فرهنگ را به مدد قالب های مختلف هنر از جمله خوشنویسی، طراحی لباس، موسیقی، صنایع دستی به همراه دارد به علت پیشینه غنی خودباوری را در اعضای اجتماع به وجود می آورد و به عنوان عنصری که بر تمام دستاوردهای بشر تاثیر گذار است می تواند با مجموعه ارتباطات متقابل و چندسویۀ ای که ایجاد می کند موانع توسعه یافتگی که ازسنت های غلط سرچشمه می گیرند را کم رنگ تر نماید.

در هر جامعه ای سرمایه فرهنگی هر فردی که ارتقا یابد کمک موثری بر اشاعه فرهنگی و توسعه اجتماعی دارد از این رو آفرینش و نوآوری در حفظ پیشینه و ساخت ارزش های جدید کارآمد پایه و اساس سرمایه گذاری در این حوزه مهم  محسوب می شود که بدون توجه به آن نمی توان موفق عمل کرد.

چاپ در روزنامه همشهری/یزدی نیوز و تابناک به تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۵

(Visited 4 times, 1 visits today)