کام یزد تشنه مدیریت شهری/توانگری ها را دریابیم!

سخن گفتن از مدیریت شهری بدین معنا نیست که افراد چگونه بتوانند یک اداره و یا سازمان مشخص را پیش ببرند، بلکه مراد از مدیریت شهر این است که ما چه قوانین و هدفگذاری های شناخته شده ای را برای مدیریت محیط اطراف، آن هم در مسیر تعالی داشته باشیم و چگونه بتوانیم در هر […]

سخن گفتن از مدیریت شهری بدین معنا نیست که افراد چگونه بتوانند یک اداره و یا سازمان مشخص را پیش ببرند، بلکه مراد از مدیریت شهر این است که ما چه قوانین و هدفگذاری های شناخته شده ای را برای مدیریت محیط اطراف، آن هم در مسیر تعالی داشته باشیم و چگونه بتوانیم در هر شرایط و زمان خود را به آن قوانین و ضرورت ها پایبند بدانیم و مدیریت خود مان را آنطور با قوانین جامعه مورد نظر هماهنگ کنیم که نه خود ما و نه جامعه از آن ضرر ببیند.

در همه تمدن های بشری این یک امر پذیرفته شده است که اداره کننده سالم،راستکار،توانمند،خستگی ناپذیر، راستگو، خلاق و پای بند به قانون را مردم می پسندند و این پذیرش قدرت نقش آفرینی مدیریتی او را نیز چندین برابر می کند.

با توجه به اهمیت این موضوع اغلب دیدگاه ها و مکاتب بشری اصولی را در زمینه ای وضع کرده اند تا جامعه را بسوی خیر و فلاح بکشانند، این اشخاص هستند که قانون را زیر پای می گذازند، آنرا توجیه غلط می کنند و مورد استفاده سوء قرار می دهند. بعبارت دیگر مشکل اصلی در نبود قانون و یا برنامه مدون نیست بلکه مشکل در عدم هماهنگی و تطبیق قانون  و برنامه با ضرورت های جامعه است.

بدون شک برنامه ها در ذات خود برتری ها و بهتری هایی نسبت به یکدیگر دارند، اما در مجموع هیچ قانون و هدف علمی و موثری انسان ها را به ظلم و تجاوز به حق دیگران و یا گذر از آنچه مسئولیتش را بر عهده می گیرند تشویق نمی کند.

رشد شهری به ویژه برای یزد که این روزها مهر جهانی شدن را نیز در کارنامه دارد به معنی برنامه‌ریزی برای آینده و به جریان انداختن شرایط حال است.بنابراین مدیران شهری باید آینده‌نگر باشند و برای رشد و تغییرات جمعیتی و اثر آن بر حمل‌ونقل، مدارس، بیمارستان‌ها و بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی شهری برنامه‌ریزی کنند. همچنین آنها باید ضمانت کنند که این برنامه‌ها در طول زمان با تغییر نیازهای شهر سازگار خواهند بود. کارآمدترین شهرها چشم‌اندازی منطقه‌ای اتخاذ می‌کنند و فرآیند برنامه‌ریزی جامع و انعطاف‌پذیری ارائه می‌ دهند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
به بهره مندی از تجربه ها معتقدیم اما...

و اما یزد چه افقی از چشم انداز منطقه ای را رصد می کند؟مدیران شهری خوب به رشد منطقه‌ای فکر می‌کنند، نه فقط رشد شهر خودشان، چون با رشد کلان‌شهرها نیاز به همکاری با شهرداری شهرهای حومه و بخش‌های خدماتی منطقه‌ای به وجود می‌آید. در غیر این صورت، رقابت محلی به کمبود یا مازاد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر می‌شود، چون این نگرانی وجود دارد که چه کسی برای چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کند و چه کسی از آن نفع می‌برد و در نتیجه بر سر نقش‌ها و مسوولیت‌ها بی‌نظمی ایجاد می‌شود.بر همین مبنا با چند مولفه می توان گفت در یک مدل تعاملی مدیران و مردم موفق برای اداره یک شهر افردای هستند که:

۱-مسئولیت پذیری و ظرفیت در برابر کارها ، فعالیت ها و شکست ها را داشته باشد.

۲-تمایل براى بهبود انجام کارها و به کار گیری ابتکار عمل را اولویت بداند.

۳- توانایى کافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعالیت ها را در خود تقویت یا به وجود آورند.

۴- توانایی انجام کارها در فشرده ترین زمان ممکن و درک و پذیرش منطقی شرایط و پشتکار فراوان برای انجام فعالیت ها را داشته باشند.

۵-اعتماد وافر نسبت به سایر افراد و مردم  و انجام فعالیت به منظور دستیابى و تحقق موفقیت

۶-داشتن دیدگاههای روشن و آشکار واندیشه ی نافذ و بینشی فراگیر

۷-داشتن رویکردهایی هدفمند و قابل دستیابی و به عبارتی نزدیک به حقایق با روحیه فعالیت جمعی و رعایت حقوق اجتماعی

۸-انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف

۹-میانه روی وپرهیزاز افراط و تفریط

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
دانشجویان پیشگام بینش در ارتباطات مجازی

۱۰-برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل

۱۱-بردباری و صبر در حل مشکلات

۱۲-خویشتن داری در جایگاه ها و موقعیت های سخت و برانگیزاننده

۱۳-آرامش در برابر بحران  و واقع بینی در برخورد با مسائل

۱۴-رعایت اصول و موازینی ( ارزش ) چون نظم ، ترتیب و احترام به زمان بندی ها

۱۵.احترام به مقررات و آئیین نامه های سازمانی

۱۶-یکسان نگری به حال و آینده (چرا که نبایستی این دو را فدای یکدیگر کرد)

۱۷-قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نگشتن

۱۸_پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند

۱۹-روحیه انتقاد پذیر،همکارى وهم بستگی در سیستم مدیریت

۲۰-سیستم مدیریتی هدف گراو واقع گرا.

۲۱-گوش فرا دادن به صحبت ها و نظرات دیگران و احترام به آنها

و آنچه بیش از همه چیز در یزد امروز به چشم می خورد فعالیت بر مبنای  ” فرصت سازی برای همه ” است شهری با پشتوانه فرهنگی، توانمندی اقتصادی، ظرفیت های فناوری و علمی، نیروی انسانی،شرایط ارتباطی و از سوی دیگر محدودیت آب و هوایی اگر بر مبنای فرصت سازی مدیریت شهری و بهره مندی از ظرفیت های مردمی جان بگیرد و به پویایی برسد نتایج خوبی را به همراه داشت و در غیر این صورت روز به روز با عقبگردهای جبران ناپذیر همراه خواهد بود.

(Visited 14 times, 1 visits today)