آیا یک زن می‌تواند شهردار باشد؟

فاطمه شریفی -هفته نامه سلام یزد :هر زمان که صحبت از جایگاه مدیریتی و تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف به میان می‌آید، با رویکردها و یا شاید بهتر است بگوییم شعارهایی برای تقویت سهم بانوان در این زمینه روبرو می‌شویم که گفتمان دولت‌ها و شوراهای شهر مختلفی نیز به ابعاد این موضوع از نگاه خود پرداخته اند و به شکل‌هایی نیز در برخی عرصه‌ها شاهد حضور بانوان برای ایفای نقش‌های کلان بوده ایم.

مدیریت شهری نیز یکی از این زمینه‌های مهم و موثر است که تحول آفرینی و رشد مجموعه فرآیندهای شهری به آن وابسته است و اما این سئوال مطرح می‌شود که آیا یک زن می‌تواند در جایگاه شهردار قرار گرفته و کلیددار اصلی برای مدیریت یک شهر باشد؟
بهترین جواب برای این سئوال جایگزینی کلمه « توانمندی» به جای «زن» یا « مرد» در عرصه مدیریت و تصمیم سازی کلان است.

بهتر است به جای این سئوال که آیا یک زن می‌تواند شهردار شود؛ اینگونه پرسید که شهردار کارآمد باید چه ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی داشته باشد تا بتواند علاوه بر تقویت نقاط مثبت گذشته ، به عنوان چهره‌ای پیشران و زمینه ساز برای رشد و رفاه شهری در میدان عمل حاضر شود.

اگر توانمندی را معیار اصلی انتخاب شهردار قرار دهیم و بر این اساس دست به گزینش بزنیم بدون شک بانوانی نیز هستند که میتوانند در قامت مدیریت شهری ظاهر شده و زمینه‌ساز تحول، سرمایه‌آفرینی و رشد در عرصه‌های مختلف باشند و چه بسا که اگر معیار انتخاب به خوبی مورد توجه قرار نگیرد؛ زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نخواهد کرد زیرا خانه از پایبست ویران است و گزینش اشتباه راه درستی پیش رو نخواهد گذاشت.

تجربه‌های موفق در این زمینه نشان می‌دهد قبل از اینکه ذره بین جنسیتی در دست گرفته و یا اینکه بخواهیم با تعصبات بومی و سیاسی نسبت به انتخاب شهردار یا مدیر در هر جایگاهی اقدام کنیم باید معیارهایی چون توانمندی، دانش کافی، اندیشه ورزی، قدرت تعامل،روحیه مشورت‌پذیری و مردم‌داری، نگاه وسیع و با فاصله از تنگ نظری، قابلیت تیم‌داری و سایر مولفه‌های مدیریتی شاخص را پیش رو قرار داد و بر این مبنا به رتبه‌بندی گزینه‌های مورد نظر برای رسیدن به انتخاب درست پرداخت.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
یزدی‌ها برای تفریح «کجا » می‌روند؟

لازم به ذکر است اگر در برخی شهرهای کشور نشانه‌هایی از تحول و توسعه پایدار شهری را شاهد هستیم بدون شک مدیرانی شایسته با رتبه بندی درست انتخاب شده اند زیرا هرگز مسیر تاریک با چراغی کم سو روشن نخواهد شد.

 

منبع :هفته نامه سیاسی اجتماعی سلام یزد نخستین نشریه شهرو شهروند استان یزد – سال اول – شماره چهارم ۴ مردادماه ۱۴۰۰
دانلود نسخه الکترونیکی : هفته نامه سلام یزد – شماره چهارم

(Visited 146 times, 1 visits today)