هوش فرهنگی پیش زمینه معماری پایدار/ سبز بسازیم

پیشرفت علم در ابعاد مختلف و رشد زندگی شهرنشینی تمایل و حرکت بشر به سمت افزایش بهره مندی از ظرفیت و توانمندی تکنولوژی را در آسان سازی شرایط زندگی سرعت بخشیده است که به مرور نیز در حال تغییر شکل سبک زندگی به ویژه در کشورهای پیشرو و فناور محور بوده که جریانات شگرفی را […]

پیشرفت علم در ابعاد مختلف و رشد زندگی شهرنشینی تمایل و حرکت بشر به سمت افزایش بهره مندی از ظرفیت و توانمندی تکنولوژی را در آسان سازی شرایط زندگی سرعت بخشیده است که به مرور نیز در حال تغییر شکل سبک زندگی به ویژه در کشورهای پیشرو و فناور محور بوده که جریانات شگرفی را در مسیر حرکت  بشریت قرار داده است. این در حالیست که به گفته کارشناسان در کشور ما نیز با وجود حادثه خیز بودن بسیاری از مناطق و امکان وقوع حوادث طبیعی فراوان در سال که نمونه های آن را نیز در گذشته شاهد بوده ایم؛ هم چنان استفاده از مصالح مرغوب و به کار گیری شیوه های نوین در ساخت و ساز به علل مختلف به حاشیه رانده شده و  رویکرد ساخت و ساز سبز و معماری پایدار تنها در حد یک گفت و شنود مدیریتی،نمونه های اندک و مطالعاتی باقی مانده است. بر این اساس در مسیر تبدیل گفت و شنودی محدود از جنس ساخت و ساز سبز و معماری پایدار به گفتمانی غالب در جامعه به ویژه اصناف و موثرین این حوزه، نیازمند فعال سازی یا بهتر است بگوییم بازیابی هوش فرهنگی هستیم تا موضوعی از این جنس به دغدغه مردمی و اجتماعی نیز تبدیل شود. متاسفانه امروز در بدنه جامعه گاهی به جمله ای تحت عنوان ( بساز و جریمه بده ) می رسیم، فرآیندی اشتباه در ساخت و ساز که مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف به همراه دارد و این باور جریان حرکت ساختمان سازی و موضوعات مرتبط به آن را در مسیر قانون، دانش نوین و فرآیندهای پایدار کُند می سازد و یا حتی با سکون مواجه می کند.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
" چراغ از بهر تاریکی نگه دار "
پس برای رسیدن به هوشمندی در عرصه وسیع و چند بعدی ساخت و ساز بیش از هر چیز ابتدا نیازمند هوش فرهنگی هستیم و تحقق هوش فرهنگی به راه اندازی جریان های موثر اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، گفتمان سازی اجتماعی، مرور تاریخی، ارزش آفرینی مردمی و باور پذیری فردی  وابسته است. حال سوال مهم اینجاست که هوش فرهنگی و زیرشاخه های موثر در خلق و تقویت این مفهوم چگونه قابل اجرا و ظهور و بروز در جامعه هستند؟ بر همگان روشن است که  هر زمان موضوعات مردم توسط خود مردم در جریان حل و فصل قرار گیرد بدون شک نتایج خوبی نیز به همراه خواهد داشت. بر این مبنا جای سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه ساخت و ساز برای جهت دهی سازمان یافته این موضوع خالیست و ایجاد مشوق های موثر برای ورود نهادهای مردمی در این زمینه می تواند احساس اثرگذاری مردم بر محیط شهری را تقویت کرده  تا به عنوان ذینفعان اصلی برای شکل گیری و ارتقاء این جریان در جامعه تلاش کنند. در کنار سازمان های مردم نهاد بهره گیری از ظرفیت های مختلف رسانه ای و هنری برای پیام رسانی به جامعه نیز دارای اهمیت است.رسانه ای که در مدل مرحله ای و تداوم ارسال پیام؛ موضوع پایداری و ساخت و سازهای سبز را دنبال کند و علاوه بر کمک به جریان فرهنگ سازی، خود نیز چالش های گفتمانی و پاسخگویی مردمی را ایجاد و در مسیر شکل دهی به ابعاد مختلف این  دغدغه مهم  با کمک کارشناسان تخصصی قدم بردارد. به راستی تحقق رویکرد معماری پایدار و ساخت و ساز سبز در جامعه یکی از نیازهای مهم روز با ریشه در تاریخ گذشته معماری ایرانی، توسعه پایدار و آینده نگری است و حرکت در این مسیر  اثراتی از جمله استفاده از مواد اولیه و مصالح سازگار با طبیعت هر منطقه، طراحی های هماهنگ با فرهنگ و باورهای اجتماعی، به حداقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و به حداقل رساندن تاثیر ساخت و ساز بر محیط پیرامون  را به همراه دارد.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
جهاد تبیین در کربلای معاصر
آفتاب یزد-صفحه اول-یادداشت دوم
(Visited 29 times, 1 visits today)