یزد در مسیر شهروندمداری!

کالبد شهر بر پویایی اجتماعی تکیه زده است

گسترش ابعاد مختلف شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات و ظرفیت های خاص زندگی شهری،بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره های سودمند برای بهینه سازی محیطی و بهره مندی از فرصت ها برای تعالی و پیشرفت را ضروری ساخته است. شهر پدیده ای زنده و پویاست که به سادگی می توان جریان زندگی […]

گسترش ابعاد مختلف شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات و ظرفیت های خاص زندگی شهری،بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره های سودمند برای بهینه سازی محیطی و بهره مندی از فرصت ها برای تعالی و پیشرفت را ضروری ساخته است.

شهر پدیده ای زنده و پویاست که به سادگی می توان جریان زندگی را در آن احساس کرد و بی شک شهر آباد و توسعه یافته دارای شهروندانی با نشاط و خلاق خواهد بود و بالعکس شهرهای بی تحرک و کم رونق که به روزمرگی مبتلا گردیده اند شهروندانی افسرده و خموده را در خود جای داده اند.

پس مدیران شهری باید در مسیر تلاش همه جانبه به گونه برنامه ریزی نمایند تا شهروندان و فضای متعلق به زندگی آن ها روز به روز از روزمرگی فاصله بیشتری گرفته و به رونق و توان افزایی نزدیک تر شود تا مدیریت شهر از مشارکت شهروندان برای حفاظت و ساخت هر چه بهتر محیط زندگی خودشان بی نصیب نماند.

کالبد شهر به عنوان مکان و فضای زندگی و کار شهرنشینان،اهمیتی بنیادین دارد.کالبد مناسب شهری،افزون بر کاستن از مشکلاتی مانند ازدحام،ترافیک بیش از اندازه و سکونتگاه های نامناسب، زیباسازی و جذابیت بصری ،سبب آرامش و رضایت روانی شهروندان نیز می گردد که شهر جهانی یزد هم چون سایر شهرها از این قاعده  و ضرورت جدا نمی باشد.

در جهان امروز که تغییرات محیطی و ساختاری با توجه به رشد تکنولوژی و فراهم آمدن زمینه های قابل دسترس اطلاع رسان و آگاهی بخش در دنیا روز به روز فزونی می گیرد، مدیریت شهری که موضوعی وابسته به شهروندان و ظرفیت های موجود یا قابل ایجاد یک  شهر می باشد،باید بتواند نقاط ضعف و قدرت شهر را شناخته و در صدد تقویت مزایای رقابتی آن بر آید که در غیر این صورت از سرآمدی و کارآمدی فاصله می گیرد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
دو قطبی علیه گردشگری!

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان بهره وری از آن فضا وحضور انسان در آن متناسب است.در واقع معماری و شهرسازی باید به جای افتراق و جدایی در پی افزایش تعاملات اجتماعی و همبستگی انسان ها باشد.

شهروندان به عنوان اولین و مهم ترین مولفه در فرآیند مدیریت شهری هستند که توجه به نیازها و تامین خواسته های آن ها در مسیر پویایی اجتماعی عنصری زیربنایی برای ساخت سایر جنبه های مرتبط با چرخه اداره و تعالی یک شهر می باشد.

همزمان با ثبت جهانی بافت تاریخی یزد از یکسو و تحولات تصمیم سازی،کارشناسی و مدیریتی شهر از سوی دیگر،سرآغاز خوبی را برای جان گرفتن دوباره یزد و عبور از فرسودگی و خمودگی های زندگی شهری به ویژه همزمان با سال نو شاهد هستیم،سرآغازی که فرهنگ،هنر و پویایی را به شهر برگردانده است و شهروندان مشارکت و زیبایی های متنوع را در جان شهر شاهد هستند،گویا نبض شهر بر مدار مدیریت فرهنگی،هنری و تخصصی می زند.

شهر زیبا،پویا،برمبنای نظم و بهره مند از ارزش های علمی،هنری و فرهنگی در لایه های مختلف مدیریت شهری آرزوی هر شهروندی برای تجربه های خوب و ثبت لحظات موثر در زندگی است و برای یزد که همزمان با بهار طبیعت زیبایی هایی زیادی را در منظر خود شاهد می باشد،صدای قدم های پیوسته و ماندگار در مسیر رونق به گوش می رسد،که البته ثابت قدمی در این مسیر به مدیریت سازنده، مشارکت و همراهی مردمی، رسانه های اخلاق مدار و توسعه نگر و همبستگی اجرایی و برنامه ریزی در تمام بخش ها و نهادهای مرتبط با شهر است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
دوست را زیر باران باید دید!

پویایی اجتماعی برآمده از تفکر حاضر در مدیریت و برنامه ریزی شهری یزد که رضایت مردمی ارزشمندی به همراه داشته است هم چنان خواسته های زیادی را در خود نمایان می سازد ، این امر نشان می دهد که در مسیر رونق و توسعه موانع زیادی وجود دارد و  جز با  تلاش تخصصی ،برنامه ریزی همه جانبه نگر ،وفاق و همدلی تمام بخش ها و در راس آن خوش فکری،برنامه سازی و اهتمام ویژه شهردار دیار تاریخ و تمدن، داشته هایمان پایدار و آینده مردم و این شهر ماندگار نخواهد شد.

(Visited 14 times, 1 visits today)