یزد شهر میراث جهانی؛ منادی فرهنگ صلح

یزد با تکیه بر تمدنی شکوهمند، جامعه مدنی سرشار از تفاهم و دیگرپذیری نسبت به ارزشهای اجتماعی و اعتقادی متفاوت را به نمایش گذاشته است، رفتاری که نشانگر ترویج فرهنگ صلح از شهر میراث جهانی می باشد. فرهنگ صلح شامل ارزشها، طرز تلقی و رفتارهایی است که بیانگر و الهام بخش اعمال افراد و جامعه […]

یزد با تکیه بر تمدنی شکوهمند، جامعه مدنی سرشار از تفاهم و دیگرپذیری نسبت به ارزشهای اجتماعی و اعتقادی متفاوت را به نمایش گذاشته است، رفتاری که نشانگر ترویج فرهنگ صلح از شهر میراث جهانی می باشد.

فرهنگ صلح شامل ارزشها، طرز تلقی و رفتارهایی است که بیانگر و الهام بخش اعمال افراد و جامعه در مشارکت متقابل اجتماعی مبتنی بر اصول آزادی، رعایت حقوق همه، دگرپذیری و همبستگی، نفی خشونت، تلاش برای پیشگیری از جنگ و حل مشکلات از طریق گفت و گو و مشارکت کامل انسانها در فرآیند توسعه جامعه است.
عوامل مهم اختلاف و جنگ در طول تاریخ نژاد پرستی، قوم گرایی، برتری جویی و تعصبهای مذهبی است، یکی از موضوعات مهم در این ارتباط این است که آیا انسانها از آن جهت که انسان هستند، معیار روابط با یکدیگر قرار می گیرد یا از آن جهت که دارای فلان مذهب،نژاد و … می باشند.
به رسمیت شناختن اقلیتهای دینی و قومی در یک جامعه، احترام به حقوق آنها و آزادی در انجام فعالیتهای دینی و مذهبی، همزیستی مسالمت آمیز مذاهب تعریف می شود بطوریکه براساس بیانات روشن از قرآن، روایت و سیره پیشوایان اسلام، حق همزیستی مسالمت آمیز مذاهب، به عنوان یک اصل توصیه و تاکید شده است.
شهر یزد از گذشته های دور تا به امروز همزیستی کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان را در کنار مسلمانان تجربه می کند و این زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف در کنار یکدیگر یکی از مواردی است که در چهل و یکمین اجلاس یونسکو نظر همگان را به خود جلب کرد و توانست معیاری برای ثبت بافت تاریخی شهر یزد به عنوان میراث جهانی باشد.
روحیه مدارا سالیان سال است که در مردم یزد وجود دارد و بر همین اساس عقاید مختلف را پذیرفته و دعوت به اعتدال و دوستی همواره در فرهنگ مردم جاری است، از سوی دیگر می توان این شهر را کانون زندگی مسالمت آمیز با مهاجران دانست که امروزه هر چند این شهر با آسیبهایی نیز مواجه شده، اما هنوز مهاجران زیادی با آرامش در این شهر مشغول گذران زندگی هستند.
امروزه تحقق دموکراسی در دنیا نیازمند ترویج صلح است و یزد به عنوان شهر میراث جهانی و با تجربه تاریخی موفق در نمایش قابل توجه از زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف نقش مهمی در ترویج صلح، دوستی و گفت و گو ایفا کرده و همسویی این ظرفیت با جذابیتهای گردشگری، می تواند یزد را به عنوان منادی فرهنگ صلح در دنیا بیش از پیش مطرح نماید.
در شرایط فعلی که نوعی گسست اجتماعی بین نسلی و بین بخشی در جامعه مشاهده می شود، ترویج فرهنگ صلح و سازش مبتنی بر ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، دینی، هنری، ورزشی و بهره گیری از ظرفیت ریش سفیدان، چهره های موثر علمی و سازمانهای مردم نهاد ضروری است تا شاهد کاهش دغدغه ها و آسیبهای شکننده اجتماعی باشیم.
صلح زمینه ساز تعالی و پیشرفت جامعه است و اصل وجود صلح، آرامش را به ارمغان می آورد، صلح مختص به زمان و مکان خاصی نیست و برای بقا و تعالی انسانیت در تمام دنیا لازم است.
یزد به عنوان ارائه کننده الگوی گفت و گوی تمدنها و از سوی دیگر با جایگاه والا در ایجاد زمینه زندگی مسالمت آمیز، منادی فرهنگ صلح است و این ظرفیت با پیوند با سایر زمینه ها علاوه بر اثرگذاری ملی، به عنوان پیامی جهانی با الگوهای موفق عملی در کشور و با بهره مندی از ظرفیتهای گردشگری؛باید از طریق سفیران فرهنگی به دنیا مخابره شود.
۲۰۴۷/
* فعال رسانه

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
خط کشی سیاسی در بزرگراه خدمت

انتهای پیام /*

منتشر شده در ایرنا.خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

(Visited 8 times, 1 visits today)