سیدحمید کلانتری: اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد تعاونی

تعاون نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند تهیه و تنظیم :فاطمه شریفی بخش تعاون فعالیت و نقش آفرینی های متعددی در کشور داشته است و درموقعیت امروز اقتصاد ایران می توان با تقویت مشارکت اقتصاد تعاونی در بخش های مختلف به ویژه های نو به تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات […]

تعاون نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند

تهیه و تنظیم :فاطمه شریفی

بخش تعاون فعالیت و نقش آفرینی های متعددی در کشور داشته است و درموقعیت امروز اقتصاد ایران می توان با تقویت مشارکت اقتصاد تعاونی در بخش های مختلف به ویژه های نو به تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات پیش رو دست پیدا کنیم.

با توجه به اینکه تعاونی ها جزء تشکل هایی هستند که از نهاد مردم شکل گرفته و دارای زیربنای اقتصاد مردمی می باشند با پویایی، مدیریت اثربخش، اتحاد، نوآوری و همدلی می توانند توانایی اقتصاد کشور در بخش های مختلف را تقویت و از آن مهم تر سرمایه های خُرد جامعه را برای تحقق پیشرفت های کلان جذب نمایند.

در این گفتار از نگاه معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به بررسی ظرفیت تعاون در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی می پردازیم،معاون وزیر در امور تعاون با  بیان اینکه تعاونی می تواند سرمایه های خُرد مردم را در قالب کارهایی با توجیه پذیری اقتصادی مناسب ساماندهی کند راهکار اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی را توسعه همه جانبه بخش تعاون بیان می کند.

«سیدحمید کلانتری» با نگاهی فراتر از بخش تعاون گفت: ما به دنبال توزیع فقر نبوده،بلکه به دنبال توزیع ثروت هستیم و برای توزیع ثروت باید زیربناهای آن ایجاد شود که یکی از راه های آن ایجاد ساختارهای اقتصادی کارآمد است و ما در فرهنگ تعاون به دنبال اقتصادی هستیم که در آن فقر نبوده و فاصله طبقاتی کاهش یابد زیرا تعاونی ها به خوبی می توانند این مهم را محقق سازند.

معاون وزیر در امور تعاون با بیان این جمله که ” اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد تعاونی است  و این دو رویکرد اقتصادی اهداف مشترکی را دنبال می کنند ” سوالات ما را اینگونه پاسخ می گوید:

  1. جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلانتری با اشاره به سابقه تعاون در جهان از شهید بهشتی به عنوان مبتکر بخش تعاون در ایران یاد می کند و اینچنین ادامه می دهد، والا ترین هدفی که بخش تعاون از ابتدا و به ویژه امروز که کشور با مشکلات اقتصادی متعدد روبرو می باشد دنبال می کند جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از است.

وی افزود: برداشت واحدی از تعاون در کشور ما وجود ندارد، تعاون در جامعه ما خوب معنا نشده و مانند فیل داستان مولوی است که هر شخصی در تاریکی روایتی از آن دارد وهمین موضوع باعث شده تعاون پیشرفت مورد انتظار را نداشه باشد.

بر همین مبنا برای نقش آفرینی موثر تعاون در اقتصاد کشور باید به تناسب نیازهای جامعه تعاونی هایی را تشکیل داد تا با تجمیع ظرفیت های کوچک بتوان بستر هم افزایی های بزرگ اجتماعی و اقتصادی را  رقم زد.

 

  1. رشد رویکرد تعاون به چه مولفه هایی نیازمند است؟

گسترش فرهنگ تعاون اصلی ترین زیرساخت توسعه اندیشه تعاونی است و ما اگر خواستار رشد تمام بخشی برای بخش تعاون هستیم باید نگاهمان را به تعاون تغییر دهیم و آن را در جایگاه واقعی خود ببینیم زیرا تعاونی ظرفی بزرگ است برای ساماندهی توانمندی های خرد، کوچک و متوسط که واحدها و بنگاه های کوچک را در کنار هم قرار داده و کارآمد می کند.

برای رشد این بخش ما وظیفه داریم تعاونی را در جایگاه خودش که جایگاه بسط عدالت، فقرزدایی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است ترویج و باور کنیم و از نگاه دیگر با پیشگیری های موثر و اجرای دقیق قانون و اصلاح آن در صورت نیاز سلامت تعاونی ها تضمین کنیم.

  1. اقتصاد تعاونی چگونه می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند؟
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
شورای شهر کارآمد، وابسته به زنجیره های شهری

 با توجه به اینکه  دولت و تلاشگران سایر بخش ها سیاست تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنند یکی از بهترین راهکارهای  رسیدن به برنامه های این مهم گسترش تعاونی هاست زیرا  تعاونی ها عدالت بنیان، مردمی، درون گرا، دانش بنیان و در جایی که لازم باشد برون نگر هستند و این ویژگی ها پنج شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی که  از سوی مقام معظم رهبری  مطرح  شده است را به صورت کامل پوشش می دهد.

ویژگی های اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تعاونی سازگار است و اگر به دنبال رفع فقر  و تحقق این رویکرد هستیم باید به سمت حمایت از تعاونی ها و توسعه این مدل اقتصادی در بخش های نو به ویژه خدمات و تولید حرکت کنیم.

اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد تعاونی است

سیاست های اقتصاد مقاومتی متکی به روحیه مشارکتی و کار جمعی است  و همکاری جمعی و سرمایه اجتماعی به سرعت قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد که تعاون نیز  جز با روحیه همکاری و حرکت جمعی پیشرفت نخواهد کرد و امروز هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، این  هنر اقتصاد تعاونی است تا این سرمایه ها را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هدایت و اعتماد مردم در این زمینه فراهم کند.

«سید حمید کلانتری» در ادامه دانش بنیان بودن اقتصاد را یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: چنین تفکری را می‌توان در فرهنگ و الگوی اقتصادی تعاون جستجو کرد چرا که تعاونی‌ها با هدف ایجاد همیاری و همزیستی اقتصادی در بین جامعه هدف وآحاد جامعه شکل می‌گیرند و سازماندهی سرمایه‌های کوچک مردمی را به نحوی قانونمند مورد پیگیری قرارمی‌دهند.

 

۴.تعاون در رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال چه نقشی دارد؟

کلانتری یکی از مشکلات جدی کشور را بیکاری عنوان کرد و گفت: به دلایل مختلف از جمله سیاست های نادرست، نبود رویکردهای اقتصادی کارآمد، برنامه های مقطعی و تحریم ها باعث شد تا واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور با رکود و مشکل مواجه شوند که هم اکنون باید برای بازسازی این موارد و رونق اقتصادی بیش از گذشته تلاش کنیم.

در این مسیر باید زمینه های مختلف همکاری و تفاهم بین قشرهای مختلف در راستای افزایش کسب و کار و رونق اقتصادی تقویت شود تا با تجمیع تمام توانمندی ها بتوانیم  برای حل مشکل بیکاری نیز چاره اندیشی کنیم که بخش تعاون در جذب همکاری های مردمی و افزایش مشارکت نقش فوق العاده ای دارد.
اقتصاد تعاونی برای رونق کسب و کار می تواند مردم را به همکاری دعوت کند و این همکاری نیز پس از ایجاد اعتماد ایجاد خواهد شد  البته در این مسیر همه باید وارد صحنه شویم چرا که تنها از دست دولت، مجلس، وزارتخانه، بخش تعاونی، خصوصی و یا سایر بخش ها کسب و کار رونق نمی یابد بلکه همه باید سهم خود را در زمینه اشتغال ایفا کنند و در این راستا منافع ملی بر منافع گروه، حزب و یا فرد ترجیح داده شود.

تعاونی ها می توانند در بخشی از ویژگی های مثبت در جامعه از جمله گسترش عدالت،رفع فقر، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه های اجتماعی نقش ایفا کنند زیرا تعاونی اگر گسترش پیدا کند با ساده ترین امکانات می تواند شغل ایجاد کند.

از تمام این موضوعات مهم تر اینکه با تعاون می توان در مناطق دور افتاده و روستایی شغل ایجاد کرد با تعاون می توان فاصله بین تولید و مصرف را پر کرد و به نفع همه کار کرد تا با حذف واسطه ها عدالت در جامعه رشد پیدا کند و تمام این موضوعات با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هم جهت و یک سو می باشد.
۵.توسعه صادرات و برندسازی در اقتصاد تعاونی از چه وضعیتی برخوردار است؟

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
دانشجویان پیشگام بینش در ارتباطات مجازی

با توجه به  نقش مؤثر تعاونی ها در جایگاه های بزرگ اقتصادی، شناسایی عوامل و مزیت های نسبی در ارتباط با توسعه فروش و برند سازی محصولات  تعاونی ها ضروری به نظر می رسد  و این امر نیازمند  تعامل تعاونی های همسو ، نگاه تخصصی و علمی در این حوزه و صرف هزینه های مورد نیاز است.

محصولات و تولیداتی می‌تواند در حوزه صادرات فعال باشند که قابلیت رقابت‌پذیری و جذب بازار را داشته باشند و این امر با بهره‌وری محقق می‌شود که در این راستا برندسازی از جمله نیازهای بخش تعاون است و تعاونی‌ها در صورت کنار هم قرار گرفتن و تشکیل شبکه‌ای منسجم و تولید رقابت‌پذیر می توانند به برند تجاری واحد روی آورند  به رقابت نتیجه بخش با فعالان سایر بخش ها بپردازند.

وجود ضعف در توسعه بازار و توسعه تولید با نام برند تجاری مشکلی است که در بخش تعاون باید برطرف شود و این در حالی است که امروزه تعاونی‌ها در بخش بسته‌بندی اقدام مناسب و مطلوبی ندارند و جلوه‌آرایی و ویترین‌آرایی لازم را نداشته و و محصولاتشان هر چند با کیفیت بالا  اما در بازار ناشناخته است.

باید از ظرفیت بالای شرکت‌های تعاونی در بخش صادرات، تولید و اشتغال استفاده کرد چرا که شرکت‌های تعاونی باید تلاش کنند فرایند تولید را به حداکثر بهره‌وری رسانند زیرا یکی از کارکردهای تعاونی‌ها هم‌افزایی است و بر همین مبنا نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور باید برجسته شود و مشارکت ها و تشکلهای مردمی و تعاونی ها باید گسترش یابد تا از نظر اجتماعی و اقتصادی شاهد رشد و رونق باشیم

دانش فنی فرآوری محصولات وجود دارد و تعاونی‌ها باید صادرات را با افزایش بهره‌وری با ساخت و ایجاد برندهای شناخته شده معروف ویژه برای خود و ایجاد ارزش افزوده بالا ببرند که در همین مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش و ارتقا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و بازارهای جهانی را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد تا مشکلات تعاونی‌ها را در بازاریابی محصول برطرف کند..

 

 

  1. در پایان با تمام فراز و نشیب های بخش تعاون فعالیت گروه تعاونی پیشگامان چه موضوعاتی را از نگاه شما یادآور می سازد؟

گروه تعاونی پیشگامان یکی از نمونه های موفق اقتصاد تعاونی با رویکردهای ملی و بین المللی است اما این مجموعه باید برای کسب موفقیت های بیشتر و ورود به عرصه رقابت های وسیع تر به آسیب شناسی و بررسی تجربه های فعالیت خود در این چند سال بپردازد و نقاط قوت را سرلوحه کار خود و به عنوان تجربه موثر به دیگر تعاونی ها منتقل کند.

هر چند انتقال تجربه های موفق و تاکید بر نقاط قوت دارای اهمیت فراوان است اما هر مجموعه ای نقاط ضعفی نیز دارد که پیشگامان باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داده و به سمت اجرای الگوهای تعاونی پیشرو در دنیا حرکت کند و تنها به پیشرفت در شرایط موجود اکتفا نکند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تلاش های تعاونی پیشگامان را در زمینه تولید و ارائه تکنولوژی های نو و ایجاد اشتغال و توسعه در کشور قابل تقدیر دانست و گفت: پیشگامان توانسته است باعث رشد و شکوفایی استعدادهای بومی و رسیدن به بهره وری با تکیه بر فعالیت های دانش بنیان باشد که موضوع نیز قدم برداشتن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد باور نسبت به اقتصاد تعاونی است./پایان مصاحبه

 

(Visited 19 times, 1 visits today)