جامعه به اخبار واقعی نیاز دارد

مسئولیت روابط عموی ها در معرض فرصت‌ های موجود در دستگاه ‌های اجرایی بسیار خطیر ارزیابی می شود و در عصر سرعت انتشار اخبار باید انتقال به موقع و صحیح اطلاعات در ردیف اولویت ‌های ویژه روابط عمومی ها قرار گیرد و در سایه آن روحیه انتقاد پذیری نیز تقویت شود. جامعه به واسطه انتشار […]

مسئولیت روابط عموی ها در معرض فرصت‌ های موجود در دستگاه ‌های اجرایی بسیار خطیر ارزیابی می شود و در عصر سرعت انتشار اخبار باید انتقال به موقع و صحیح اطلاعات در ردیف اولویت ‌های ویژه روابط عمومی ها قرار گیرد و در سایه آن روحیه انتقاد پذیری نیز تقویت شود. جامعه به واسطه انتشار صحیح اخبار و اطلاعات، ضمن آگاهی اجتماعی و تقویت حس مسئولیت پذیری، شناخت بهتری برای انتخاب و تعیین مسیرهای زندگی خود پیدا می کند.

 اطلاع رسانی صحیح مهمترین وظیفه روابط عمومی هاست که می تواند در ارتقاء جایگاه سازمان و نهاد ها در جامعه نقشی موثر داشته باشد و ما در عصری زندگی می کنیم که ارتباطات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم است زیرا شبکه های مجازی در امر اطلاع رسانی بسیار سریع عمل می کنند.

با توجه به این مساله روابط عمومی ها باید برای انعکاس هرچه بهتر اخبار سازمان، نهاد و یا دستگاه های اجرایی خود، با نو آوری و خلاقیت در امر اطلاع رسانی، اخبار را در اسرع وقت به جامعه منتقل کنند و با رصد کنش ها و واکنش های احتمالی پاسخ و همراهی مناسبی را برای حفظ آرامش و اعتماد از خود نشان دهند.

علاقه در کار روابط عمومی اهمیت زیادی دارد و روابط عمومی ها همواره باید با راهکارهای مختلف پویایی عملکردی داشته باشند زیرا یکی از عوامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته، توجه به امر اطلاع رسانی پویا و کارآمد است و اگر می خواهیم  در حوزه فعالیت های خود نیز در عرصه های مختلف موفق باشیم باید بتوانیم افکار عمومی را هدایت کنیم و این اصل تنها از مدلسازی برای یک جریان مداوم و تخصصی در فعالیت های روابط عمومی بر می آید

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
هنربیان در کلام دولتمردان

ما امروز در یک سازمان بیش از هر چیز به یک  روابط عمومی هوشمند نیاز داریم زیرا در یک سازمان بیش از هر چیزی با انسان ها روبه رو هستیم لذا مجبور خواهیم بود تمام ابزارها را در کنار انسان در سازمان هماهنگ کنیم که در این خصوص به نقطه ای به نام”مهندسی عوامل انسانی” می رسیم.؛ لذا باید در اندیشه ی طراحی مهندسی و راهبردهای ارتباطی و مقوله ای به نام “مدیریت ارتباطات در سازمان” باشیم.

روابط عمومی ها باید بتوانند تحلیل گر سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمان ها برای جامعه و  مخاطبان خود باشند و ما براین باوریم که نقش اصلی روابط عمومی نقش کارکردی و مدیریتی آن است که باید این مدیریت بتواند به کارکردهای فنی و ارتباطی به نحو موثری بها دهد تا بتواند زمینه تقویت راهبردهای ارتباطی سازمان خود را تقویت کند.

(Visited 7 times, 1 visits today)