یزد استان مردانی نوآور و تحول خواه می خواهد / گذشته ها را تکرار نکنیم

استان یزد در شرایطی که نه تنها سبقت گرفتن استان های همجوار بلکه بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته را نظاره می کند با تمام سوابق درخشان و آنچه در تاریخ باستان و معاصر خود به آن افتخار می کند نیازمند مدیریتی نوآور و تحول خواه است. امروزه نوآوری و تحول از مزیت هایی رقابتی […]

استان یزد در شرایطی که نه تنها سبقت گرفتن استان های همجوار بلکه بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته را نظاره می کند با تمام سوابق درخشان و آنچه در تاریخ باستان و معاصر خود به آن افتخار می کند نیازمند مدیریتی نوآور و تحول خواه است.

امروزه نوآوری و تحول از مزیت هایی رقابتی و فرصت ساز مهم در عرصه مدیریت و حرکت به رو به جلو می باشد و دست یابی به این مهم می تواند ظرفیت هایی از جمله مدیریت دانش،فرهنگ،توانمندساز، حمایت محور را با خود به ارمغان آورد.

با پیشرفت تکنولوژی و رویکرد یزد برای حرکت به سمت صنایع نوین و  تحقق شهر هوشمند نیازمند تغییرات سریع  و همسو با توسعه همه جانبه در محیط کسب و کار و فرآیند های اداری و سازمانی هستیم که تجربه نشان می دهد تکرار گذشته و سپردن این چرخه پر نیاز به شتاب تخصصی و برنامه ساز به مدیرانی که بارها یزد را به تجربه های خود اندوخته اند و اتفاق خاصی رقم نخورده است، راه به مقصد نمی برد.

یکی از مزایای مهم نقش آفرینی مدیران نوآور و تحول خواه پویایی و وجود سیستم بازخورد در درون استان است و دیگر نیاز به نسخه های سفارشی از بیرون کم کم رنگ می بازد و نخبگان، صاحبان ایده و افراد توانمند تمایل به همکاری و تلاش مستمر پیدا می کنند و مدیرانی شایسته برای سال های آتی نیز ساخته می شوند.

یزد در راس هرم های هدایت کننده خود ساختاری لازم دارد که تغییر سازنده ایجاد کند و مدیران و مردم را از این دل مردگی و رکود به تکاپو و بالندگی دعوت کند و در یک کلام یزد مدیر انگیزه می خواهد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
هنربیان در کلام دولتمردان

یزد مدیریتی نوآور و انگیزه ساز می خواهد تا با هر یک گام موثر گام های دیگر نیز به تبع آن به روز شوند و محصولی جز مردم دوستی، توسعه هم جانبه و تقویت اعتماد اجتماعی به همراه نداشته باشند.

و برای تصمیم گیری در مسیر یزد نباید کمتر از  تحقق شعار روحانی تا ۱۴۰۰ حساس بود و اگر اینبار بهبود مستمر ،عملکرد رفتاری، خلاقیت و ایجاد انگیزه در یزد امروز مورد توجه قرار نگیرد بسیاری از نخبگان، جوانان و توانمندان شاید در ادامه راه نخبه گریزی یزد را ترک کنند و تنها به یزدی بودن و فرهنگ و تمدن این دیار در شهر و یا حتی کشوری دیگر افتخار کنند و بس.

(Visited 9 times, 1 visits today)