هیچ لیوانی در زندگی خالی نیست!

هیچ لیوانی در زندگی خالی نیست حتی نیمه پر هم نیست وقتی چشم ها جور دیگر می بینند وقتی حضرت دوست همه جا حضور دارد وقتی لطفش همه جا را پر کرده آری … چشم ها را باید شست … باید لیوان ها را بی خیال شد، وقتی دریای رحمتش را کرانه نیست… در مقایسه […]

هیچ لیوانی در زندگی خالی نیست
حتی نیمه پر هم نیست
وقتی چشم ها جور دیگر می بینند
وقتی حضرت دوست همه جا حضور دارد
وقتی لطفش همه جا را پر کرده
آری … چشم ها را باید شست …
باید لیوان ها را بی خیال شد، وقتی دریای رحمتش را کرانه نیست…

در مقایسه حجم لیوان های متفاوت روزگار  توسط برخی حساب گر های دنیایی که گاهی زخم زبان هایش نصیب من نیز می شود

همیشه ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﺍ عجیب ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍرم،آرام می شوم وقتی سر به مهر می گذارم

آرام!

ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ” ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺧﺪﺍ ”
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، می شد ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩ
ﺣﺘﯽ ﻭﺳﻂ ﺻﻒ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ و شلوغی مسجد محل
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﮕﺮﺩﻡ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ،آسمان،دریا و وسعت طبیعت ﺳﺠﺎﺩﻩ من ﺍﺳﺖ برای عاشقی…

و من سال هاست لیوانم را با سجاده زمین معامله کرده ام

(Visited 19 times, 1 visits today)