عزاداری اصیل یزدی ها به حفظ و نشر نیاز دارد

فاطمه شریفی -هفته نامه سلام یزد : آیین عزاداری امام حسین (ع) و واقعه عاشورا از شعائر الهی است و مراسم های مختلف پیرامون این موضوع باید همراه با معرفت، درک  و عظمت برگزار شود زیرا محرم و صفر موسم یادآوری قیامی است که در آن تجلی اصول دین خدا صورت پذیرفته است.

یزد به عنوان دارالعباده و حسینیه ایران  در برگزاری مراسم های عزاداری به ویژه در  این ایام، صاحب سبکی اصیل و مفهومی است که از دیرباز خانه به خانه و محله به محله پرچم این رویداد مهم فرهنگی و مذهبی برافراشته شده است و هم چنان اینجا خیمه ای پابرجاست.

ماه محرم، الهام بخش آزادی، حق طلبی انسانیت و مبارزه با ستمگران است و در انتقال پیام جهانی امام حسین (ع) به ویژه از  یزد؛ شهر میراث جهانی نقش اساسی دارد و سوگوراری برای سید  و سالار شهیدان  همراه عامل وحدت و بقای فرهنگ دینی و اسلامی است.

هرچندجای جای ایران اسلامی، سبک و سیاق ای متعدد و متنوعی برای  پاسداشت ایام محرم و عزای شهادت سومین امام شیعیان و یارانش وجود دارد اما شیوه عزاداری مردمان یزد، انسجام، محله گرایی و غنای اشعار ونمایش با صلابت آن زبانزد خاص و عام است و به عنوان میراث معنوی برپیشانی شهر مزین شده و خوش می درخشد.

اما در سالهای اخیر برخی گروه ها  به سبک های عزاداری خارج از فرهنگ و اصالت یزی ها روی آورده اند، هرچند این شیوه از عزاداری قابل احترام و ارزشمند است اما نباید موجب تضعیف سبک ویژه عزاداری در یزد باشد و این میراث کهن را تحت تاثیر خود قرار دهد.

با توجه به رواج سبک و سیاق های مختلف دیگر، برای عزاداری در یزد، لازم است ، عزاداری اصیل یزدی ها و سنت های مختلف مربوط به آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد زیرا یزد به پشتوانه چنین سرمایه فرهنگی حسینیه ایران نام گرفته است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
بازیابی گردشگری از امواج کرونا

گاهی برخی از نشانه ها و شیوه ها در هیئت های مذهبی یزد برای عزاداری مشاهده می شود که معنا و مفهوم خاص ندارد و اصلا مربوط به عزاداری اصیل نیست و امروز بیش از هر زمانی ضروریست  مسئولان هیئت های مذهبی ، شعرای آئینی، مداحان اهل بیت و مردم به نحوی فعالیت کنند که با حفظ و نشر عزاداری اصیل یزدی ها همراه باسد  و جایی برای هرگونه انحراف و یا تغییر  نادرست باقی نماند.

منبع :هفته نامه سیاسی اجتماعی سلام یزد نخستین نشریه شهرو شهروند استان یزد – سال اول – شماره ششم- مردادماه ۱۴۰۰
دانلود :نسخه الکترونیک هفته نامه سلام یزد  شماره  شش ۶ – مردادماه ۱۴۰۰

(Visited 9 times, 1 visits today)