*شاخص های مدیریت در روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان به وجود آورنده حلقه های ارتباط درون و برون سازمانی یکی از عناصر تسهیل گر و سازنده در تحقق برنامه ها و اهداف مختلف است.در مدیریت روابط عمومی کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه با در نظر گرفتن یک اصل اساسی که سازمان و افراد […]

روابط عمومی به عنوان به وجود آورنده حلقه های ارتباط درون و برون سازمانی یکی از عناصر تسهیل گر و سازنده در تحقق برنامه ها و اهداف مختلف است.در مدیریت روابط عمومی کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه با در نظر گرفتن یک اصل اساسی که سازمان و افراد برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند، پایه گذاری و تقویت می شود.

بسیاری از موسسات و سازمان ها وقتی تصمیم می گیرند موسسه آنها دارای روابط عمومی باشد به این می اندیشند که  ” شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی ” چیست؟

یا هنگامی که مدیران ارشد سازمان ها درصدد تغییر مدیر روابط عمومی بر می آیند شاخص هایی را برای انتخاب مدیر روابط عمومی در نظر می گیرند که ممکن است شاخص هایی شخصی باشند.

برای پاسخ به این سئوال معیارهایی علمی طراحی شده است که می تواند مدیران ارشد را برای انتخاب مدیرانی شایسته کمک کند. در زیر با شایستگی های مدیریتی، عملی، ارتباطی و اخلاقی مدیران روابط عمومی آشنا می شوید.

الف: شایستگی های مدیریتی

شایستگی مدیریتی یک شایستگی عمومی است. در واقع هر مدیر روابط عمومی در مرحله اول بایستی مدیر باشد و توانایی بالایی در تصمیم گیری داشته باشد. شایستگی های مدیریتی مدیر روابط عمومی عبارتند از:

 1. توانایی تصمیم گیری برای انجام فعالیت های روابط عمومی
 2. توانایی استفاده از تخصص و تجربه کارکنان روابط عمومی
 3. تلاش برای تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
 4. توانایی کنترل و سازماندهی فعالیتها و کارکنان روابط عمومی
 5. توانایی تاثیر بر تصمیمات عالی سازمان
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
خدمت به میز یا مردم ؟

 

ب: شایستگی های عملی

انتظار این است که در انتخاب یک مدیر روابط عمومی نبایستی از تجربیات گذشته او غافل شویم یا آن را نادیده بگیریم. حداقل تحصیلات با حداقل سه سال کار در روابط عمومی برای انتخاب یک مدیر روابط عمومی در هر سطحی لازم است. شایستگی های عملی مدیر روابط عمومی عبارتند از:

 1. ارتباط تجربیات مدیر با روابط عمومی
 2. ارتباط رشته تحصیلی مدیر با روابط عمومی
 3. درک علمی و علاقمندی به رویکردهای علمی روابط عمومی
 4. بکارگیری و استفاده از متخصصان روابط عمومی
 5. بکارگیری و استفاده از مشاوران روابط عمومی

 

ج: شایستگی های ارتباطی

بدون شک توانایی ارتباطی برای مدیران روابط عمومی الزام است. یک مدیر روابط عمومی بایستی ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را مدیریت کند. او بایستی از مهارتهای عمومی ارتباطی همچون سخنوری و مکاتبات برخوردار باشد. شایستگی های ارتباطی مدیر روابط عمومی عبارتند از:

 1. مهارت ارتباطی مدیر با سایر مدیران سازمان
 2. مهارت ارتباطی مدیر با رسانه ها
 3. مهارت ارتباطی مدیر با کارکنان سازمان
 4. مهارت ارتباطی مدیر با کارکنان روابط عمومی
 5. مهارت ارتباطی مدیر با مشتریان سازمان

 

د: شایستگی های اخلاقی

توصیه مهم این است که اگر مدیر روابط عمومی شایستگی اخلاقی نداشته باشد هرگز شایستگی های دیگر او را به سر منزل مقصود نمی رساند. مدیر روابط عمومی بایستی اسوه اخلاق در درون سازمان و شهره صداقت برای مشتریان بیرون از سازمان باشد. شایستگی های اخلاقی مدیر روابط عمومی عبارتند از:

 1. میزان برخورد متواضعانه با کارکنان و مشتریان
 2. میزان برخورد محترمانه با کارکنان و مشتریان
 3. میزان برخورد منصفانه با کارکرد کارکنان روابط عمومی
 4. میزان پاسخگویی سریع به خواسته های مشتریان
 5. میزان پاسخگویی صحیح به خواسته های مشتریان.( استاد احمد یحیایی ایله ای/دکترای ارتباطات)
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
**مقاله نویسی در مطبوعات

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)