روابط عمومی دانش بنیان و پژوهش محور

تبلور روابط عمومی دانش بنیان، پویا و کارآمد، مخاطب شناس، دارای رویکرد مهندسی، هدایت و ترمیم  افکار عمومی  در ایجاد  زمینه اجرای مطلوب توسعه همه جانبه  و رضایتمندی مخاطبان نقش بسزایی دارد و امروزه باید تجربه های روابط عمومی را بر بنیان دانش و پژوهش پایه گذاری کرد. فقدان نگاه روز آمد و حرفه ای […]

تبلور روابط عمومی دانش بنیان، پویا و کارآمد، مخاطب شناس، دارای رویکرد مهندسی، هدایت و ترمیم  افکار عمومی  در ایجاد  زمینه اجرای مطلوب توسعه همه جانبه  و رضایتمندی مخاطبان نقش بسزایی دارد و امروزه باید تجربه های روابط عمومی را بر بنیان دانش و پژوهش پایه گذاری کرد.

فقدان نگاه روز آمد و حرفه ای و نقصان در عزم جدی برای دستیابی به توسعه پایدار سازمان ها  از معضلات روابط عمومی در سازمان محسوب می شود. محدودیت منابع مستقل و کمبود نیروی انسانی متخصص و با انگیزه از چالش های اساسی دیگر این حوزه است .
عوامل توسعه اجتماعی درکارکرد روابط عمومی های دانش بنیان نظیر؛ «حمایت از سازمان به صورت عملیاتی» ، «برتری بخشی سازمانی در فضای رقابتی فزاینده » و «جذابیت درعضوگیری و یادگیری سازمانی و حرفه ای» هستند و  سبکبالی سازمانی ، عدم تمرکز ، یکپارچگی فرآیندی ، انعطاف و ساختار مجازی از ویژگی های ساختاری سازمان های دانش بنیان در جوامع توسعه یافته است و می تواند منجربه روابط عمومی های دانش بنیان در این گونه سازمان ها شود .
نگاه شبکه ای را قلب عصر اطلاعات است و این نگاه سرعت و زمان انتقال را مدیریت می کند ، به گونه ای که جهان پیشرفته امروز بدون دستیابی به تکنولوژی اطلاعاتی حتی برای چند ثانیه هم قابل مدیریت و دوام نمی باشد .
روابط عمومی هر سازمان برای دفاع شایسته و ارائه محصولات و برون دادهای خود به مخاطبان ، نیاز به شناسایی فرصت ها و تهدیدها ی پیرامونی دارد تا به سازمان دهی مجدد بپردازد و از وضعیت عادی به سازمان یادگیرنده تغییر شکل دهد که پیش نیازهای این موضوع را باید در اجزا ، عناصر و اقدامات درون سازمان ها جست و جو کرد .
با ظهور شبکه های اجتماعی ،‌ کاربران تغییر چهره داده اند و کاربران تولید کننده محتوا در بستر اینترنت به کاربران تحلیل کننده محتوا تبدیل شده اند و معلوم نیست دریک یا دوسال آینده ، شاهد ظهور چه نوع کاربری باشیم . آیا روابط عمومی ها ،‌آینده پژوهی و آینده نگاری لازم در این حوزه را دارند ؟ تاخر روابط عمومی ها در این مهم ، چالش اساسی آنها می باشد .
روابط عمومی زمانی می تواند استراتژی مشخصی برای پشتیبانی درون و بیرون از سازمان ارائه کند که مهارت های اجرایی را درکنار تخصص های کلیدی و حرفه ای داشته باشد و با تمسک به مدل های نوین روابط عمومی برای برنامه ریزی شبکه ارتباطات یکپارچه سازمان می توان زمینه ارتقا، اثر بخشی و کار آمدی روابط عمومی حرفه ای را فراهم ساخت .
«یادگیری مستمر » ، «پرسش و گفتگو » و «یادگیری تیمی » از عوامل موثر در پویایی روابط عمومی دانش بنیان است و تسهیلات مناسب ،‌مهارت و سواد فنی ، قدرت شناخت ، استدلال و توانایی ترکیب وتفسیر اطلاعات می تواند زمینه رشد کارکنان روابط عمومی در راستای عملکرد بهتر و مناسب تر را فراهم آورد .
تصمیم گیری مناسب ، ارائه راه حل مطلوب ، نو آوری در فرآیند و محصول درکنار فراست ، ثبات احساسات و هوشیاری کارکنان روابط عمومی دانش بنیان می تواند درعملکرد مناسب روابط عمومی ها در مواجهه با افکار عمومی تاثیر گذار باشد .
روابط عمومی ها «مدعی العموم نزد مدیران » و «وکیل مدافع سازمان در نزد مردم » هستند و عملکرد روابط عمومی نباید تخلف از مسئولیت های اجتماعی باشد و در این راستا لازم است از هرگونه تصویر سازی های کلیشه ای و تبلیغاتی اجتناب شود .
روابط عمومی پویا وکار آمدپاسخ گوی نیازهای اجتماعی است و فقدان ساز وکارهای نقد اجتماعی ، عدم انتقاد پذیری مدیران ، شبکه ای نشدن سازمان های رسانه ای ، تصویر سازی های تبلیغاتی و دریک کلام ، نظام فرهنگی بسته و گرفتار ایدئولوژی ، زمینه ظهور روابط عمومی کارآمد را فراهم نکرده است .
جدایی، روابط عمومی یا هنر هشتم را مهمترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است و روابط عمومی ها باید با رصد اخبار و اطلاعات و تحلیل درست از وقایع، جریان رسانه ای را با عنایت به چارچوب های قانونی ، حقوقی و اسناد بالادستی به درستی هدایت و مدیریت کنند و در زمان مناسب به نیازهای اجتماعی ، پاسخ مستدل و درخور ارائه دهند.

(Visited 24 times, 1 visits today)