اسب را گم کرده،پی نعلش می گردیم

اندر حوالی و شاید در تمام احوالات این دیار،پدیده ای به اصطلاح خودرو ،به هیچ آسمان و زمینی رحم نمی کند و طلوع خورشید هر روزش توام شده با قد و نیم قد ،تابلوهایی که اگر حواسمان را جمع نکینم پیشانی مبارک بر یکی از این ریز و درشت ها اثابت و کله پا می […]

اندر حوالی و شاید در تمام احوالات این دیار،پدیده ای به اصطلاح خودرو ،به هیچ آسمان و زمینی رحم نمی کند و طلوع خورشید هر روزش توام شده با قد و نیم قد ،تابلوهایی که اگر حواسمان را جمع نکینم پیشانی مبارک بر یکی از این ریز و درشت ها اثابت و کله پا می شویم.
البته این رشد بی حد و مرز اگر برای ما آب ندارد،اما برای عده ای نان بسیار دارد !ولی موندم این رودخونه ای که آب نداره این همه قورباغه می خواد چکار؟؟؟
نگذریم!تازه میز و صندلی هایی داریم که طی طریق می کنند برای حل بحران های این چنینی و بازهم همان میزها پای کاغذ مهر می زنند در راستای نصب و انتصاب دیوار نما،آسمان برد و بلند میله های کثیر در چشم و چار شهر.
حالا اسب خیلی از مردم چون مواظبش نبودن در راه سفر به چین و ماچین دوستان نزدیک گم شده، تازه رودخونه هم آب نداره،ولی شکر خدا تا دلتون بخواد با کمک کارشناسان در مسیر زیباسازی نعل پیدا کردیم و قورباغه پرورش دادیم.

(Visited 84 times, 1 visits today)