آموختن چیرگی بر خویشتن است

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند. فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتکار است.((جان ماکسول)) هرلحظه از زندگی و گذر عمر آدم را با معادله های کوچک و بزرگ، سخت و آسان و تلخ و شیرین روبه رو می سازد و این بشر […]

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند. فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتکار است.((جان ماکسول))

هرلحظه از زندگی و گذر عمر آدم را با معادله های کوچک و بزرگ، سخت و آسان و تلخ و شیرین روبه رو می سازد و این بشر است که باید برای رسیدن به بهترین جواب تلاش کند و محکم قدم بردارد.

برای ورود به هر مسیری روشنایی لازم است تا بتوان راه را برای قدم برداشتن ارزیابی و مورد تحلیل قرار داد و هیچ نوری فراتر و روشنی بخش تر از آموختن نیست.کفش های کودکی، دبستان، دبیرستان و دانشگاه و امروز هم عرصه ی کار و تلاش همیشه باید برای آهسته و پیوسته رفتن و حتی گاهی چابک دویدن جفت باشد و بی پروای حرکت.

ماندن در یک وضعیت هیچ چیزی را بهبود نمی بخشد باید برای ماندگار شدن تلاش کرد و از پای ننشست.راستی گاهی دنیای تنهایی ما چه سخت می شود و انگار تمام راه ها را بسته می بینیم و می شنویم و این آموختن است که ما را از جهل و تنهایی می رهاند و به سمت نور هدایت می کند.

چندی پیش در ملاقاتی با یکی از بزرگان یزد و از عالمان دینی نکاتی سراسر نور آموختم و تفسیر هدایت به عنوان اولین کتابی که از سوی این شخصیت وارسته معرفی شد تحولی شگرفت در از میان برداشتن این تاریکی های دست و پا گیر روزهایم داشت.به راستی قرآن در هر کجا و هر مسیری پاسخگوی نیاز و ابهامات ذهنی بشر است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
یک بزرگ تر است یا یک سوم!

و چه خوب است روزنگار روزهایمان به آموختن و یاد دادن به دیگران در حد توان رقم بخورد و چه ارزشمند است دوستانی از جنس خدا داشتن.

خاطرات خوب بسازیم

(Visited 15 times, 1 visits today)