محتوای اثرگذار بزرگترین ثروت روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان پایگاه ارتباطی دو سویه در یک سازمان و یا مجموعه باید بتواند همان گونه که با بالاترین رده های مدیریتی و تصمیم ساز ارتباط برقرار می کند، قابلیت انعطاف پذیری برقراری ارتباط با مخاطبان عام را نیز داشته باشد و علاوه بر هدایت افکار عمومی در پاسخگویی به ارباب رجوع (مردم)  […]

روابط عمومی به عنوان پایگاه ارتباطی دو سویه در یک سازمان و یا مجموعه باید بتواند همان گونه که با بالاترین رده های مدیریتی و تصمیم ساز ارتباط برقرار می کند، قابلیت انعطاف پذیری برقراری ارتباط با مخاطبان عام را نیز داشته باشد و علاوه بر هدایت افکار عمومی در پاسخگویی به ارباب رجوع (مردم)  مهارت های موثری را به کار گیرد.

متخصصان و مدیران روابط عمومی اثرگذار با برخورداری از دانش و اطلاعات به‌روز، قادرند محتوایی را تولید و ارتباطی را جهت دهی نمایند که مدیران سایر بخش ها رادر تصمیم‌گیری‌های اساسی  و مردم را در رسیدن به نیازهای اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف یاری‌ نمایند.

روابط عمومی اثرگذار باید قادر باشد به‌ صورت مستمر سیاست های عمده را با در نظر گرفتن مخاطبان و شرایط موجود در سازمان‌ خود به‌مرحله‌ی اجرا درآورده و پیش ببردو به عنوان نقطه ای اثربخش بر نقش مشارکت و همیاری نیروهای کاری و سرمایه های انسانی تاکید و برنامه ها و اهدافی را بر این مبنا دنبال کند.ایجاد ارتباط خردمندانه و بدون تنش بین کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمانی بُعد دیگر  فعالیت چندوجهی روابط عمومی محسوب می شود.
مولفه دیگر که می توان گفت از نکات طلایی در برنامه های روابط عمومی به حساب می آید ایجاد بستر مناسب برای تعامل بین مخاطبان درونی و بیرونی سازمان است تا برایند نتیجه بخشی را با پویایی قابل توجه امکان پذیر سازد.
تخصصی کردن امر تصمیم‌گیری هماهنگ برای مسئولان رده بالا، با ارایه اطلاعات صحیح و به‌موقع از قابلیت های دیگر روابط عمومی است که رابطه مستقیم با تولید محتوای اثرگذار دارد و این مهم تنها زمانی فراهم می شود که مبنای کار بر نگاه علمی استوار و با تمرین مهارت های مختلف توسط کارشناسان و مدیران توانمند در این حوزه دنبال شود.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
تغییر مخاطبان در روابط عمومی نوین

روابط عمومی پایگاهی است که  امروز در بسیاری از سازمان ها به اطلاع رسانی آن هم محدود به حوزه خبر خلاصه شده است که باید فراتر  از این موضوع به فعالیت پرداخته و اصولی را برنامه ریزی کند که بهره‌گیری سازمان از اجماع شایستۀ خرد کارشناسان، خرد مدیریتی و خرد جمعی را رقم زند و محتوا به عنوان منبع تصمیم گیری شکل تصمیم ساز به خود گیرد.

این پایگاه می‌تواند با بهره گیری از سیاست های تخصص محور، عملکرد سیستم‌های مدیریتی رادر عصر قدرت رسانه‌ و توسعه‌ی ارتباطات به کمک کارشناسان خود، کارآمد و اثر‌بخش سازد و اگر هم بر مبنای روابط عمومی سنتی و باورهای غلط تجربی حرکت کند عملکرد نامناسبی به جای خواهد گذاشت و علاوه بر اینکه اثرات مخرب آن برای خود نامناسب است تمام ابعاد سازمان را تضعیف و با مشکل روبه رو می سازد.

روابط عمومی باید اثرگذار باشد و در غیر این صورت تنها یک شعار است.

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)