شورای شهر کارآمد، وابسته به زنجیره های شهری

نگاه اجتماعی و ارتباطی به جایگاه شورای شهر ذهن را از آسان ترین اقدام یعنی احساس تکلیف و ثبت نام دور می کند و به مهم ترین رسالت یعنی عمل به تکلیف ، حفظ منافع مردم و رسیدن به شهری متعالی سوق می دهد. در فضای رقابت های انتخاباتی شورای شهر، از لحاظ کمیت و […]

نگاه اجتماعی و ارتباطی به جایگاه شورای شهر ذهن را از آسان ترین اقدام یعنی احساس تکلیف و ثبت نام دور می کند و به مهم ترین رسالت یعنی عمل به تکلیف ، حفظ منافع مردم و رسیدن به شهری متعالی سوق می دهد.

در فضای رقابت های انتخاباتی شورای شهر، از لحاظ کمیت و حضور تمام طیف ها غنی هستیم و از تمام  گروه ها و با نگاه های مختلف علمی، اجتماعی و تجربی افرادی متعدد برای رقابت و  ارزیابی از سوی مردم پا به میدان گذاشته اند.

در فضای موجود برنامه ها و عملکرد مدیریت شهری نشان می دهد نیازمند کیفیت و عملگرایی تخصصی برای جبران ضعف های گذشته و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت شهری مورد قبول می باشیم.

شهر خاصیتی چندبعدی با نیازهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مهندسی، مدیریت و نظارتی دارد و هیچ کدام از این ابعاد نمی تواند به تنهایی پاسخگوی یک سیستم موفق در مدیریت شهری باشد.

زنجیره شهری موضوعی است که شورای شهر آینده با تمرکز بر آن باید نیازها را اولویت بندی و با اعضایی متشکل از توانمندی های متنوع و به هم پیوسته مجموعه ای  از خواسته های شهری را به توانمندی های اجرایی پیوند زند و جریانی پویا و عملگرا با هدف رونق بخشی به ساختارهای شهری ایجاد نماید.

یکی از ابعاد موثر در سرعت بخشی به تبلور زنجیره های شهری، باور و تلاش برای تحقق تفکری یکپارچه و سیستمی است که بر اساس ارتباطات و تبادل اطلاعات فرآیندهای مدیریت شهری را بهینه سازی می کند و ترکیب و تعامل بسیاری از مجموعه ها را با خود همراه می سازد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
لبخند فرجام،تبديل برخورد به بازخورد

زنجیره های شهری ارتباط عملیاتی بین مجموعه ها و زیرسیستم های شهر را تقویت و در تعامل موثر قرار می دهد و با تقویت زیرساخت های زندگی هوشمند نیازهای شهری به روشی موثر و با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا پاسخ داده می شود.

بسیاری از مشکلات شهری امروز که مردم و جامعه با آن دست و پنجه نرم می کنند نشانگر نبود تفکر سیستمی و نظمی یکپارچه در حوزه مدیریت کلان یک شهر است و اغلب موضوعات زندگی شهری به صورت بهم پیوسته مورد توجه قرار نگرفته اند.

در نگاه زنجیره های شهری لازم است ابزای به نام تفکر سیستمی و یا همان هوشمندسازی شهری با هدف کاهش مشکلات مدیریتی و برنامه ساز و همچنین بهبود کارآمدی مجموعه های اجرایی و خدمات رسان مورد توجه قرار گیرند.

از بعد کیفی نگر برای تحقق شورای شهری مقبول و کاردان باید برنامه هایی سخن بگویند که درمان ریشه ها را مورد نظر دارند و برای تجهیز جامعه به تفکر سیستمی و دانش محور راهکار ارائه می دهند.

پیشرفت های دنیا و سرمایه های فرهنگی ما نشان می دهد ارتقا کیفیت زندگی شهری تنها با استفاده از اطلاعات کامل و فناوری بهبود دهنده در ارائه خدمات امکان پذیر است و ایجاد تفکری مبتنی بر زنجیره های شهری می تواند زمینه تحقق این امر را تسهیل بخشد.

ارتقا کیفیت خدمات شهری،تعامل و عملکرد موثر،کاهش هزینه ها مصرف صحیح منابع،بهبود تعاملات اجرایی و شهری از نقاط مثبت برنامه ریزی برای تحقق زنجیره های شهری هوشمند و مبتنی بر دانش و علم روز می باشد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
جشنواره رضوی بستر تجلی اخلاق مداری به زبان هنر

به راستی شهرهای امروز بیش از هر چیز به دانش ارتباطی و سرمایه های فکری برای دستیابی به ابزارهای مدرن و رقابت با شهرهای موفق می باشند تا بتوان در سایه این توانمندی ها تحقق توسعه پایدار را شاهد بود.

 

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)