نبض تند بازار و التهاب در افکار عمومی

اقتصاد به عنوان مولفه ای اثرگذار بر سایر بخش های جامعه از موضوعات قابل توجه در پیشرفت و پایداری  سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف محسوب می شود.زیرا استقلال جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی،شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر بستگی به حل مشکلات ،رفع کمبودها و توانمندی […]

اقتصاد به عنوان مولفه ای اثرگذار بر سایر بخش های جامعه از موضوعات قابل توجه در پیشرفت و پایداری  سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف محسوب می شود.زیرا استقلال جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی،شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر بستگی به حل مشکلات ،رفع کمبودها و توانمندی اقتصادی دارد. بر این اساس و با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی برای کشور که بسیاری از آن ها ریشه در تحریم های نابخردانه دشمنان دارد،رهبر معظم انقلاب سال جاری را با تاکید بر اجرای مدل اقتصاد مقاومتی،«رونق تولید» نامگذاری کردند سالی که اکنون به نیمه رسیده است و هم چنان از آن هدف متعالی فاصله داریم. بر اساس تجربه های به جای مانده از گذشته و وضعیت فعلی؛توسعه اقتصادی کشور و رفع مشکلات پیش رو در گرو تحقق شعار امسال است و این مهم به جز با عنایت مقام معظم رهبری، تلاش سه قوا، خود باوری ،حمایت مردم و همبستگی داخلی به ویژه زمینه سازی برای حضور جوانان توانمند و خستگی ناپذیر محقق نخواهد شد. دشمنان این مرز و بوم نیز در جنگ اقتصادی،تضعیف دو نکته مهم خودباوری و همبستگی داخلی که پیشران حل مشکلات اقتصادی کشور است را شناخته و با ابزار نرم و فرهنگی هدف قرار داده اند تا با ایجاد نبض تند در بازار  و تشویش فکری برای مردم، بتوانند همزمان با آشفته سازی فضا و تزریق بی اعتمادی از آب گل آلود ماهی بگیرند و دوام ارتباطی بخش های مختلف را با خلل جدی مواجه سازند. نقش روابط عمومی و سایر تسهیلگران ارتباطی از جمله رسانه ها و نهادهای فرهنگی به عنوان عامل ارتباط دولت و بخش های سرآمد و فعال جامعه با مردم در این عرصه سترگ بسیار مهم و حائز اهمیت است.در این جنگ سخت کارکرد مردمی،اطلاع رسانی و آگاهی بخشی روابط عمومی باید به عنوان عنصری پیام رسان با انتقال درست اطلاعات و جریان سازی صحیح ارتباط با بخش های مختلف جامعه به گونه ای وارد عمل شود که  فرصت جهت دهی افکار عمومی و ایجاد تشنج کاذب را از رسانه های بیگانه سلب کند.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
سفره اهالی مطبوعات « سین » ندارد
اگر روابط عمومی ها به عنوان پیشانی دستگاه های اجرایی،قانون گذار و نظارتی اطلاعات را به خوبی و شفاف در جامعه منعکس نکنند،دشمنان با ابزار نو و امکانات وسیع به ویژه در فضای بدون مرز مجازی ،موضوعات را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کنند و فضای جامعه را به سمتی می برنند که التهاب آفرینی مانع حل مشکلات با توان و ظرفیت داخلی شود. از سوی دیگر برای تحقق شعار رونق تولید باید خرید کالاهای ایرانی در بین احاد مردم به فرهنگ تبدیل شود چراکه خرید کالای ایرانی موجب رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور خواهد شد و لازم است کارگرد آگاهی بخش و فرهنگ ساز روابط عمومی نیز برای تحقق این مهم با شناخت و معرفی محصولات باکیفیت به میدان بیاید. پیوند روابط عمومی و رسانه برای فرهنگ سازی در عرصه اقتصادی مدلی است که می تواند  پیام را یکپارچه اما در قالب ها و ظرف های متنوع به بدنه جامعه و مردم در نقش های مختلف مخابره کند و تکرار و تنوع بخشی به  آن اثرگذاری چشمگیری به جای می گذارد. بر این مبنا مردم با تکیه بر فرهنگ خرید و مصرف کالای داخلی به عنوان قوی ترین نیروی داخلی می توانند نظام و دولت را در تحقق رونق اقتصادی و تولید همراهی کنند و برای به میدان آمدن نیروی مردمی به روابط عمومی و رسانه های مردمی نیازمندیم تا گسست های به وجود آمده اجتماعی یکی پس از دیگری به همبستگی تبدیل شود و با پیام تکیه بر توان داخلی بتوانیم بار دیگر بر زیاده خواهی دشمنان غلبه و در مسیر پیشرفت کشور گامی موثر برداریم.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
صنایع حقِ همسایگی را ادا کنند
چاپ در صفحه اقتصادی روزنامه سراسری صبح ایران-رویداد امروز

(Visited 24 times, 1 visits today)