انتصاب مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی،محلی استان یزد

مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی،محلی استان یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان یزد: با ایلاغی از سوی «هادی مقیمی» رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی، محلی و «مسعود شریعتی» مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، «فاطمه شریفی» به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی، محلی استان یزد منصوب شد.

(Visited 9 times, 1 visits today)