پیوند ارزش ها و عناصر خبری

در هر ثانیه اتفاقات بزرگ و کوچک متعددی در دنیا رقم می خورد که خبر آن به شیوه های مختلف به گوش می رسد و یا اینکه هرگز از آن باخبر نمی شویم در دنیای اتفاقات و عصری که ارتباطات نام گرفته است آن هنگام که ما در جایگاه فردی به عنوان تهیه کننده خبر […]

در هر ثانیه اتفاقات بزرگ و کوچک متعددی در دنیا رقم می خورد که خبر آن به شیوه های مختلف به گوش می رسد و یا اینکه هرگز از آن باخبر نمی شویم در دنیای اتفاقات و عصری که ارتباطات نام گرفته است آن هنگام که ما در جایگاه فردی به عنوان تهیه کننده خبر قرار می گیریم وظیفه ای حساس و مهم را به دوش داریم وظیفه ای که تخصص و اخلاق از مهم ترین ابعاد اثر گذار در موفقیت ما برای انجام رسالت آگاهی بخشی در جامعه است.در تنظیم و نگارش هر خبری با ارزش ها و عناصر متعددی روبه رو هستیم که ضعف در هر کدام از آن ها جریان ارتباطی را خدشه دار می کند.

ارزش های خبری

ارزش های خبری به عنوان تابلوهای راهنمایی که به ما کمک می کنند تا بتوانیم وقایع را ارزشیابی و با نگارش مطلبی اطلاعات کافی را در دسترس مخاطب قرار داده و سوالات ذهن آن را پاسخگو باشیم.(ضعف در شناخت ارزش های خبری کی از زمینه های مهم بروز شایعه در جامعه است).

استثنا و شگفتی

رویدادهاى غیرعادی، استثنائی، عجیب  یا نادر است. در برخى موارد این رویدادها برخلاف پیش‌بینى یا انتظار اتفاق مى‌افتد.

برخورد، اختلاف، درگیری، چالش

این‌گونه رویدادها حاوى برخورد، (اختلاف کشمکش یا درگیری) میان افراد، گروه‌ها، ملت‌ها، حیوانات با یکدیگر در طبیعت است. برخورد ممکن است به‌صورت جسمانى  یا فکرى و ایدئولوژیکى باشد.

بزرگی، فراوانی، تعداد، مقدار

این ارزش خبرى به اعداد و آمار مربوط است. ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارت‌هاى جانى و مالى باشد و یا پیشرفت های مربوط به یک پروژه و فعالیتی که برای افراد جامعه دارای اهمیت می باشد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
ویرایش خبر با کتاب متفاوت است

دربرگیری

رویداد بر ر روى تعداد زیادى از افراد جامعه تأثیرى در زمان حال یا آینده داشته باشد.

زمان یا تازگی رویداد

زمان وقوع یا تازگى رویداد به مطلب خبرى ارزش ویژه‌اى مى‌بخشد. رویدادى که امروز اتفاق افتاده است اگر امروز گزارش نشود، از جنبه کار اطلاع رسانی به تاریخ پیوسته است.

شهرت

اشخاص حقیقى و حقوقى و حتى برخى از اشیاء هرگاه به‌خاطر فعالیت‌ها و معروفیت‌ آنها در جامعه ملى و فراملى شناخته شده باشند، ارزش خبرى دارند.

مجاورت

همان‌طور که واقعه‌اى که براى یک‌نفر خبر است ممکن است براى فرد دیگرى خبر نباشد، رویدادهائى که براى اهالى یک شهر خبر است ممکن است براى شهر دیگر ارزش خبرى یکسان نداشته باشد. ‘مجاورت’ به دو صورت مى‌تواند براى مخاطبان ارزش خبرى داشته باشد: مجاورت جغرافیائى و مجاورت معنوى.


عناصر خبری

در تنظیم خبر، رکن اصلی، شناخت عناصر خبر است. بدون شناخت از عناصر خبر، کار تنظیم خبر نه تنها با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه در صورت تنظیم نیز ابهام خبرى به‌طور برجسته‌اى ظهور خواهد کرد و خبرنگار نمى‌تواند جذابیت خبر را به‌نحو صحیح به مخاطبین ارائه دهد.

”که؟ Who

باید دقیقا بدانیم که چه کسی، کسانی یا چیزی در پیدایش رویداد مورد نظر دخالت داشته اند.

کجا؟ Where

محل رویداد نیز باید مشخص شود زیرا در ارزش دهی به خبر تاثیر دارد.

 

کی؟ When

ذکر زمان وقوع رویداد همواره حائز اهمیت است و خبرنگار باید تازگى خبر را در همان ابتداى خبر بازگو کند اما در مواقعى از وقوع رویداد گذشته است یا عامل زمان چندان اهمیت ندارد از ذکر زمان رویداد در ابتداى خبر نیز می توان چشم پوشی کرد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
از مردم به دولت، صدا میاد؟

 

چه؟ What

در خبرنویسی عنصر «چه» به (ماهیت و فعلیت) رویداد مربوط است، خواه این فعل انجام شود یا خیر . گاهی در یک خبر چند عنصر «چه» وجود دارد و ممکن است وجود داشته باشد، لذا از میان مطالب متعدد «چه‌ها» باید آن موردی را انتخاب کرد که دارای ارزش خبری بیشتری باشد.

 

چرا؟ Why

دلیل و انگیزه به وجود آمدن یک رویداد را بیان می کند.

 

چگونه؟ How

نحوه چگونگی  وقوع و رخ دادن رویداد را بیان می کند و روایتی از یک ماجرا را پاسخ می دهد.

 

زمانی که نویسنده خبر ارزش ها و عناصر خبری را در یک رویداد شناسایی کند باید بتواند در نگارش متن خبر بین این دو اصل ارتباط مناسبی برقرار کند و با سادگی و جامعیت نوشتار هیچ ابهامی را در ذهن مخاطب باقی نگذارد.استفاده از خلاقیت های نوشتاری در این زمینه بسیار کارساز است.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)