تشنج رسانه ای در رقابت انتخاباتی

از منظر افکار عمومی رسانه ها حلقه ارتباطی میان مردم و جامعه در جریان اطلاعات محسوب می شوند، با توجه به پیشرفت وسایل ارتباطی مردم به راحتی می  توانند با مراجعه  به رسانه ها  و حتی مشارکت در تولید محتوا ،جدیدترین اخبار و اطلاعات را کسب و  نسبت به آن تحلیل و واکنش نشان دهند. […]

از منظر افکار عمومی رسانه ها حلقه ارتباطی میان مردم و جامعه در جریان اطلاعات محسوب می شوند، با توجه به پیشرفت وسایل ارتباطی مردم به راحتی می  توانند با مراجعه  به رسانه ها  و حتی مشارکت در تولید محتوا ،جدیدترین اخبار و اطلاعات را کسب و  نسبت به آن تحلیل و واکنش نشان دهند.
این ویژگی رسانه ها از دو منظر سیاسی و اجتماعی برای جوامع دارای اهمیت می باشد و با روشنگری و آگاه سازی مداوم، واکنش های موثری را از سوی مردم رقم می زنند.
در فضایی چند قدم مانده به انتخابات ریاست جمهوری و حضور داوطلبانی با دیدگاه های مختلف برای رقابت در این عرصه هر اتفاق غیر منتظره ای با چاشنی هیجان می تواند این ماجرا را  تحت تاثیر فزآینده قرار دهد.
با توجه به انتقاداتی که نسبت به ضعف دولت تدبیر و امید در اطلاع رسانی و انعکاس اقدامات صورت پذیرفته در جامعه وجود دارد، این روزها نمود این برنامه های نجات بخش اقتصادی و اجتماعی خود به خود در افکار عمومی پر رنگ تر شده و هر روز بیش از گذشته نتایج اقدامات دولت از جایگاه های مختلف مشهود می شود.
از سوی دیگر بی انصافی برخی رسانه ها از همان ابتدای  فعالیت دولت یازدهم بر جان تدبیر و نوای امید حاکم شده است و هم چنان ادامه دارد.ایجاد فضای هماهنگی میان رسانه ها و واقعیت های جامعه مدنی باعث شکل گیری فرهنگ حسابدهی و شفافیت می شود که متاسفانه دوستداران بر هم خوردن آرامش اجتماعی با تلاشی مداوم جلوی تحقق پر رنگ این موضوع را گرفته اند.
رسانه ها و جامعه مدنی می توانند جوهر نظام را به شهروندان بشناسانند و با تقویت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی تا حد ممکن بی اخلاقی های اجتماعی را کاهش و الگوی نظام اسلامی را برای ارائه به دنیا تقویت کنند.
اما در فضایی نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و تجربه تلخ بی اخلاقی در سال ۸۸ و رقم زدن انتخاباتی مناقشه برانگیز که اثرات روی کارآمدن رئیس جمهورش هم چنان زخم هایی عمیق را بر تن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زنده نگه داشته است باز اتفاقاتی از همان جنس البته نقاب افتاده تر از سوی نقش های اصلی آن را به میدان مشاهده مردم رساند.
در مرحله ای که  مردم کشور ما بیش از هر زمانی نیاز به آرامش فکری برای تصمیم سازی در حضور پر رنگ و موثر در انتخابات پیش رو دارند، احمدی نژاد بر خلاف توصیه های مقام معظم رهبری و ضرورت جامعه با بیانات و رویکردهایی پا به میدان می گذارد و متشنج کردن جامعه و فضای رسانه ها را در اولویت قرار می دهد.
رئیس جمهور اسبق این سرزمین که کارنامه فعالیت خود و اطرافیانش هنوز در قوه قضاییه  منتظر اجرای قانون است آتش را به انبار کاه انداخت تا هجمه های رسانه ای را به متشنج کردن فضا پیوند زند و باز اثرات سنگین تری را بر نظام و این ملت خداجو و پر تلاش وارد نماید.
سیاه نمایی احمدی نژاد تشنجی برای گم شدن اخبار و اقدامات دولت تدبیر و امید و توصیه های الگوهای نظام برای تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد که شاید هدف اصلی از  برنامه ریزی برای حضور در این شکل و شمایل نیز همین بود اما مردم با آن تجربه های تلخ به جای مانده از آن دوران و بازی دوباره امروز احمدی نژاد،آگاه تر و با نگاهی شفاف اما به دور از توجه به تبلیغات پر هیجان و تو خالی ،بازهم در عرصه انتخابات  پا به میدان می گذارند.
مردم این سرزمین نشان داده اند که در برابر هر نوع نفاق داخلی و خارجی  اتحاد  پیشه می کنند و بر مبنای اخلاق مداری ، شناخت و تجربه به دور از کج فهمی های سیاسی در انتخابات حضور پیدا می کنند زیرا برنامه ریزان و مشتاقان به خدمت واقعی را روز به روز پیش از گذشته می شناسند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
تفکر اشیا/خداحافظی با انسان باوری

یزدی نیوز/تابناک

(Visited 14 times, 1 visits today)