متداول ترین جملات بازدارنده خلاقیت از سوی مدیران

بی آن كه بدانيم  تنها يك عمل متفاوت و ساده برای دست يافتن ما به موفقيتی نو كافی است،بر برخی باورهایمان پافشاری کرده و تمایل انتقال آن ها به جامعه و سایر افراد را نیز داریم . . . و اما متداول ترین جملات بازدارنده خلاقیت در مسیر تغییر: —نه!!! —شدنی نيست (كه با تكان […]

بی آن كه بدانيم  تنها يك عمل متفاوت و ساده برای دست يافتن ما به موفقيتی نو كافی است،بر برخی باورهایمان پافشاری کرده و تمایل انتقال آن ها به جامعه و سایر افراد را نیز داریم . . .

و اما متداول ترین جملات بازدارنده خلاقیت در مسیر تغییر:

—نه!!!

—شدنی نيست (كه با تكان دادن سر و حال و هوای قاطعانه گفته مي شود).

—آره، ولی اگر اين كار را بكنی …. (پيش بيني يك وضعيت مصيبت وار).

—ما سال‌ها قبل اين ايده را امتحان كرده ايم.

—تا حالا كه كارها خوب پيش رفته؛ چه نيازی به اين كار هست؟

—من اشكالي در روند كنونی كارها نمي‌بينيم.

—زياد عملی به نظر نمی رسد.

—تا به حال هرگز چنين كاری نكرده ايم.

—بهتر است واقع‌بين باشيم.

—برای اين كار از قبل مهلت تعيين شده  و وقت پرداختن به ايده تو نيست.

—در بودجه پيش‌بينی نشده است.

—شوخی مي‌كنی؟!

—بهتر است از موضوع پرت نيفتيم.

—اين ايده‌های عجيب را از كجا آورده ای؟

فيل‌بانان تنها با درك يك نكته و به شيوه‌ای بسيار ساده، فيل‌های عظيم‌الجثه را كنترل می كنند. وقتی فيل هنوز بچه فيل است، يک پايش را با طناب محكمی به تنه درخت تنومندی مي بندند. بچه فيل، هرچه تقلا می كند، نمی تواند خودش را آزاد كند. اندك اندك بچه فيل به اين تصور عادت می كند كه تنه‌ درخت از او نيرومند‌تر است.

هنگامی كه بچه فيل بزرگ می شود و قدرت شگرفی می يابد، تنها كافی است ريسمانی نازك به دور پاي فيل گره زده شود و به يك نهال كوچك بسته شود. فيل عظيم‌الجثه هيچ تلاشی براي آزاد كردن خودش نمی كند.

 چون فيل‌ها، پاهای ما نيز اغلب اسير باورهای شكننده‌اند، اما از آنجا كه در گذشته به قدرت تنۀ درخت عادت كرده‌ايم، شهامت مبارزه را نداريم.

برای خلاق بودن بايد همه‌ی آن چيزهايی را كه اجتماع برايت بافته، رشته كنی، همه‌ی آن‌هايی را كه پدر و مادر و آموزگاران آموخته‌اند، خنثی كنی و بعد تو خلاق خواهی بود زیرا بزرگ ترین عاملی که جلوی تفکر خلاق را می گیرد این است که فکر می کنیم خلاق نیستیم و یا بهتر است بگویم باورهای قالبی دیگران ما را از خلاقیت دور نگه می دارد و حتی گاهی در مقابل آدم های خلاق ایستاده و عمل متفاوت آن ها را ناکارآمدی جلوه می دهیم.

و به تقلید عادت کرده ایم…به پیمودن راه های گذشته و عبور از همان مسیرهایی که شاید هزاران عابر را به سرمنزل مقصود نرسانده است…برای پیشرفت و عبور از مشکلات باید متفاوت و خلاق باشیم و چاره ای جز این وجود ندارد.