ویژگی های روابط عمومی کارآمد/یک وجهی نباشیم

روابط عمومی،نقشی بسیار مؤثر دربهبود وضعیت سازمان ها وایجاد تعامل بین مجموعه ای و برون سازمانی دارد. مسئول روابط عمومی درهردستگاه وسازمان دولتی وخصوصی ،بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کارآمد در اداره امور وانجام وظائف شغلی باشد تابتواند ،مایه ی پیشرفت کاری در ادارات وسازمان ها گردد.روابط عمومی، از زمان های قدیم […]

روابط عمومی،نقشی بسیار مؤثر دربهبود وضعیت سازمان ها وایجاد تعامل بین مجموعه ای و برون سازمانی دارد. مسئول روابط عمومی درهردستگاه وسازمان دولتی وخصوصی ،بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کارآمد در اداره امور وانجام وظائف شغلی باشد تابتواند ،مایه ی پیشرفت کاری در ادارات وسازمان ها گردد.روابط عمومی، از زمان های قدیم تا قرن۲۱ ،تغییرات شگرفی  را به خود دیده است .روابط عمومی قرن ۲۱، بسیار پیچیده تر از روابط عمومی های قبل از آن است و تحولات فراگیر دنیای معاصر مسئولیت های بیشتری را متوجه کارگزاران روابط عمومی می کند.

اگر بخواهیم روابط عمومی درحد مطلوب ومتناسب با شرائط قرن۲۱نقش آفرینی کند ،بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که در درجه ی نخست درهرسازمانی، نسبت به تثبیت وتقویت جایگاه روابط عمومی اقدام گردد.درمراتب بعدی ،تدوین ساختار واساسنامه روابط عمومی ، درنظر گرفتن نیروهای کافی برای انجام وظائف مربوطه و مجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیردتا روابط عمومی بتواند از عهده ی مسائل گسترده دنیای معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه کاری  ومخاطبان  گردد.

 

روابط عمومی کارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

مدیر روابط عمومی باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ویژگی ها یی باشد تا براساس آن ها بتواند موفقیت لازم رادرپیشبرد اهداف سازمانی محقق نماید واعتماد مخاطبان اداره وسازمان را نیز به خود جلب نماید . دراینجا برخی از ویژگی های  لازم برای انتصاب مسئول روابط عمومی ذکر می شود :

۱- مهارت فنی

۲ دانش ومهارت تخصصی

۳-سوابق تجربی موفق

۴- توانمندی های فردی نظیر پژوهش افکار عمومی ،سخن وری ،قدرت بیان ،قلم توانا ،توانمند درتجزیه وتحلیل مسائل ،دارای سعه صدر  که درپرتو آن ها بتواند تعامل مطلوب ومؤثری را درروابط سازمانی برقرار کند

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
**روان سازی اطلاعات در روابط عمومی

۵- اخلاق ومنش متناسب با حرفه روابط عمومی

۶- احساس تعهد نسبت به سازمان وجامعه

وظایف روابط عمومی موفق :

گرچه مجموعه وظایف یک روابط عمومی ،به روش های کلیشه ای دنیای ارتباطات وتبلیغات ختم نمی شود ،وهرگز نمی توان آن ها را محدود ومحصور دریک سری رفتار وبرنامه ها کرد ،اما روابط عمومی برای وصول به موفقیت سارمانی ،نباید بدون برنامه حرکت کند ،بلکه باید خیلی هدفمند ،منظم وقاعده مند  باشدتا بتواند در راستای انجام وظایف، موفقیت حاصل نماید .دراینجا به بعضی از وظایف یک روابط عمومی با رویکرد نوین ومتمایل به «قرن ۲۱ »به صورت مختصر پرداخته می شود :

۱-ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان

۲-حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و … این درحالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

۳-همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

۴-برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.

۵-ارتباط تنگاتنگ با اینترنت ،خبرگزاری ها ،وب سایت ها و وبلاگ ها

۶-توجه به اطلاع رسانی آنلاین وداشتن حداقل یک سایت ویا وبلاگ تخصصی برای  سازمان واداره

۷-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.

۹-روابط عمومی موفق، نه ،«توجیه گر»است ،نه «تبیین گر» ،بلکه «تحلیل گر» است .

۱۰-صداقت درکار روابط عمومی ،نقش بسیار مهم و سازنده ای دارد وسبب جلب اعتماد می شود.پس نباید «صداقت کاری» را حتی برای یک لحظه  از نظر دورنگه داشت.

۱۱-روابط عمومی ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .پس مسئول روابط عمومی باید دربرقراری  «ارتباط رضایت مندانه »بین دستگاه متبوع ومخاطبان بکوشد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
*چهارچوب مقاله نویسی

۱۲-روابط عمومی آیینه تمام نمای یک مؤسسه می باشد .بنابراین نباید «بزرگ نمایی» ویا «کوچک نمایی» پیشه کرد ،بلکه بایستی ،مسائل وتنگناها را «همان گونه که هست» منعکس نمود.

۱۳-چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.

۱۴-خروج روابط عمومی از موضع «انفعالی» به موضع «فعال»

۱۵-برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دعوت از خبرنگاران  فراموش نشود.

۱۶- موضع گیری شخصی و سیاسی  در تنظیم خبر دخالت داده نشود .

۱۷-اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک )  جدی گرفته شود .

۱۸-باید به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آنها احترام گذاشت ، تبعیض بین خبرنگاران باعث دلسردی خبرنگاران نسبت به روابط عمومی و عدم انعکاس مناسب اخبار خواهد شد .

۱۹-این هنر روابط عمومی است که به اندازه قابلیت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.

۲۰-مسئول روابط عمومی باید با نصب العین قراردادن عبارت مشهور « خیر الکلام ما قل و دل» و تنظیم اخبار در حجم کم ، و بیان اصلی ترین و مهمترین عناصر خبری «کوتاه نویسی» را تجربه نماید.

۲۱-خوش برخورد بودن ،لازمه ی کار روابط عمومی است .

۲۲-سرعت عمل وایفای نقش مؤثر وارزنده درمواقع حساس وبحرانی ،عامل بسیار مهمی درموفقیت وکارآمدی یک  روابط عمومی است .

۲۳-مدیریت تابلوی اعلانات وبه روز کردن مطالب آن

۲۴-برقراری تعامل مطلوب وسازنده بین اداره یاسازمان مربوطه با سازمان ها ،ادارات،نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی

۲۵-تهیه گزارش فعالیت  واحدها وجمع بندی آن به صورت گزارش ماهانه ،فصلی وسالانه

۲۶-پاسخگو کردن دستگاه اداری وخصوصی دربرابر مخاطبان وقائل شدن احترام برای ارباب رجوع و افکارعمومی

سیدعمار عزیزی

(Visited 37 times, 1 visits today)