شیرینی بهار؛تو!

بهار یکی از باشکوه ترین فصل های طبیعت و زمزمه ای عاشقانه در سایه هنرمندی خداوند است و تمام شیرینی بهار امسال من نیز تو هستی!!!بهار وقتی تو باشی تنها آمدن فروردین و رفتن اسفند نیست در نگاه تو تمام فصل های پیش روی من شکوفه بهاری می دهد و پنجره ها به افتخار حظورت […]

بهار یکی از باشکوه ترین فصل های طبیعت و زمزمه ای عاشقانه در سایه هنرمندی خداوند است و تمام شیرینی بهار امسال من نیز تو هستی!!!بهار وقتی تو باشی تنها آمدن فروردین و رفتن اسفند نیست در نگاه تو تمام فصل های پیش روی من شکوفه بهاری می دهد و پنجره ها به افتخار حظورت نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشنی دوباره می گیرند.

راستی قرارمان همین بهار زیر شکوفه های شعر آنجا که واژه ها برای تو گل می کنند آنجا که حرف های زمین افتاده ام دوباره سبز می شوند،آنجا که قافیه های شعرم در نم نم باران ردیف می شوند،آنجا که تو را بار دیگر خواهم دید.

و در سال نویی دیگر آرزو دارم بهار از لحظه های ماندگار شادی تو سرشار شود و به ثمر نشستن آرزوهایت بی شمار ترین فصل زندگی ات را رقم بزند.بانوی بهار خیالت راحت شکوفه باران تمام فصل ها از آسمان اردیبهشت می بارد،آسمانی که به یمن داشتن تو عاشق ترمان می کند و شمع ها برای شمارش گرمی نفس هایت به زیبا ترین شکل ممکن نفس می کشد.از همین لحظه از همین ساعت در عطر بهار نارنج ورق خوردن یکسال دیگر از زندگی ات میهمان جشنی بزرگ هستم.کجایی شیرینی بهار؛زیباترین روزها دارد از راه می رسد!!!

تا یادم نرفته بگویم که اردیبهشت نقطه طلایی و اوج بهار است،این را در خیابان های شیراز و عطر بهار نارنج های به بار نشسته نارنجستان خانه های خورشید به خوبی می توان درک کرد و تو در این هنگامه زیبایی ها تولد بهاری در اوج آفرینش طبیعت و من در مخملی دستانت چه شکوفه ها که نخواهم چید…یک قدم جلوتر بیا شیرینی بهار!!!

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
وسعت کوچک ترین کاسه زندگی را دریاب!

بوی بیداری عالم را فرا گرفته است،مادربزرگی گوشه پارچه برایت گل می دوزد و چه خوب است که یک سال خستگی ات را کنار پنجره دلم بیاوری و ریه ات را از زیبا ترین نفس ها پر کنی و همراه با زنده شدن دوباره درختان باغچه چای بنوشی و پر انرژی در مسیر دوباره ساختن گام بگذاری؛عجب می چسبد!راستی این را هم خوب است بدانی؛ بهار هم که نباشد من به مهربانی تو از شکوفه لبریزم.

هزار گل اگرم هست

هر هزار تویی

گل اند اگر همه اینان؛همه بهار تویی!!!

جان جانان امسالت را با تکه های شکسته سال قبل شروع نکن ،امسال سال دیگری است پر از حس خوب؛حسی شبیه عاشق شدن در عمیق ترین لحظه زندگی!!!معمار خوب ترین ها امسال را به شفافیت بلور و زیبایی طاق های بر افراشته به کاشی های نقش زده طرح بزن و بساز…من در امسال تو و به احترام مهربانی و حضور زیبایت قول می دهم بزرگترین فصل زندگی ام را رقم بزنم…تو نیز شیرین ترین باش در این مسیر و خود سازنده فصل اول جور دیگر باید دید؛چشم ها را باید شست…

هر لحظه که گل بشکفد آن لحظه بهار است‏؛گل های لبخندت همیشگی!!!

(Visited 14 times, 1 visits today)