اقتصاد فرهنگی سرمایه آفرین است/یک شهر ثروت

سرمایه گذاری از مولفه های زیربنایی و موثر در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود و در عصر حاضر از یک سو با رشد خیره کننده تکنولوژی و خودنمایی فناوری در عرصه های مختلف روبه رو هستیم و از سوی دیگر آمار شهرنشینی همواره در حال رشد بوده و حجم […]

سرمایه گذاری از مولفه های زیربنایی و موثر در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود و در عصر حاضر از یک سو با رشد خیره کننده تکنولوژی و خودنمایی فناوری در عرصه های مختلف روبه رو هستیم و از سوی دیگر آمار شهرنشینی همواره در حال رشد بوده و حجم زیادی از مطالبات و خواسته های مختلف را بر بدنه مدیریت شهری وارد می کند. این تغییر سبک و شیوه زندگی که در چهارضلعی شهروند، نیاز، آینده نگری و مدیریت شهری خودنمایی می کند نیازمند خلق ثروت است تا علاوه بر پاسخگویی به ضرورت ها  و کمک به افزایش سطح رفاه اجتماعی بتواند آینده خوبی را نیز برای نسل های بعد متصور سازد. یزد به عنوان شهری ثبت شده در فهرست میراث جهانی با جاذبه ها و قابلیت های زبانزد نیز از این قاعده جدا نیست، شهری با تمدن چند هزار ساله، غنای فرهنگی، میراث ماندگار و ظرفیت های ناشناخته؛ شهری که دغدغه اصلی امروز آن سرمایه گذاری و سرمایه آفرینی  است آن هم به سبک وسیاقی که انحراف در شیوه سرمایه گذاری های گذشته را جبران کند و علاوه بر آن به سمت توسعه زندگی سبز، شهروند محوری و مدیریت هوشمند نیز حرکت کند. با نگاهی به تاریخ یزد و شاخص هایی از جمله سرمایه اجتماعی،بنیه هنری، توانمندی اقتصادی، روحیه سخت کوشی، سازگاری با طبیعت،کنشگری فرهنگی و مذهبی، اثر بخشی سیاسی و …برای تقویت زیربنای سرمایه گذاری شهری در فضای امروز و مشاهده حرکت های نو و رو به جلو در این کهن دیار به سرمایه آفرینی و خلق ثروت مبتنی بر اقتصاد فرهنگی می رسیم.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
نبض تند بازار و التهاب در افکار عمومی
اقتصاد فرهنگی ساختاری از سرمایه گذاری شهری است که ظرفیت های فرهنگی و طبیعی همچون گردشگری، صنایع دستی،ارزش ها و هنرهای بومی، پیشینه تاریخی و منابع انسانی را به شاخصه های اقتصادی از جمله ریسک پذیری، روحیه سخت کوشی، اعتبار سرمایه گذاری و سرمایه سازی، نوآوری، زندگی مسالمت آمیز و اندیشه جهانی پیوند می زند. پیوندی که ماحصلش خلق مسیری است که ریشه های آن در روایت های تاریخی جاده ابریشم قابل شناسایی و بازیابی است تا دیگر بار جاده سرمایه گذاری شهری در یزد از مسیری احیا و تقویت شود که تمام اتفاق های آن را بتوان با در هم تنیدگی اقتصاد و فرهنگ به سرمنزل مقصود آن هم با رویکرد قدرت حل مسئله و ماندگاری تاریخی  رساند. در این نگاه به سرمایه گذاری با تکیه به داشته های مثال زدنی یزد بی شک می توان شهری از ثروت خلق کرد و به گفتمان و جاذبه ای دست پیدا کرد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای به میدان آمدن و حرکت در این مسیر ترغیب و تشویق می کند. بر این اساس هرگز نمی توان در اتاق های جداگانه و دربسته دنبال علاج برای بیماری های اقتصادی و احیاء سرمایه گذاری شهری  بود در صورتی که فرهنگ با دردهای بیشمار در اتاق دربسته دیگری بستری شده است و تنها مسکن دریافت میکند. اگر به دنبال راه چاره ایم باید مرزهای مشترک فرهنگ و اقتصاد را روی یک میز گذاشت و با شناخت، نیازسنجی، چاره جویی، درمان و رشد به مفهوم اقتصاد فرهنگی در بدنه مدیریت شهری جانی دوباره بخشید تا خورشید این دیار، زیبایی های تاریخی، کویر تفتیده، هنرهای جهانی شده، صنایع و معادن، منابع انسانی متخصص، زیرساخت های مناسب، موقعیت جغرافیایی و ایده های رویایی اش بر یک قطار سوار شوند و این از هم گسیختگی داشته ها به پیوند سرمایه تبدیل و یزد را به ایستگاه ثروت های بارور و توانمندی های رسیده به باور تبدیل کند.
برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
توانمندی های نهفته استان یزد برای تحقق جهش تولید
ایستگاهی که رسیدن به آن بدون نقشه راه همه جانبه و توجه به موضوعاتی که رگه های اصلی حرکت در این مسیر  محسوب می شوند، امکان پذیر نیست و لازم به توجه است مسیرسازی و رسیدن به این ایستگاه قابل توقف نیست و سقف هر مرحله کف سازی برای رسیدن به مرحله بعد محسوب می شود. خبر آنلاین-خبرگزاری تحلیلی ایران khabaronline.ir/news/1397553>

khabaronline.ir/news/1397553

(Visited 12 times, 1 visits today)