آسمانم آرزوست!

می نویسم تا یادم نرود رمز این سفر چه بوده است، می نویسم تا بدانم عزت این زندگی به حرمت چه چیزی پایدار و ماندگار می شود می نویسم از یک آرزو کاش می شد در کنارتان باشم، کاش بتوانم در فرصت همین سفر از نیرنگ ، ناپاکی و بدی های روزگار  فرار کنم اصلا […]

می نویسم تا یادم نرود رمز این سفر چه بوده است،

می نویسم تا بدانم عزت این زندگی به حرمت چه چیزی پایدار و ماندگار می شود

می نویسم از یک آرزو کاش می شد در کنارتان باشم، کاش بتوانم در فرصت همین سفر از نیرنگ ، ناپاکی و بدی های روزگار  فرار کنم اصلا شاید بهتر است ننویسم،

اخر دلم لک زده است برای سادگی، برای نور، برای شهدا

و فقط می گویم منم این در راه مانده ای بی پناه

و پر و بال شکسته ای که دیگر بدون عنایت شما توان پرواز ندارد

محتاج دم عیسوی شما هستم تا با عزت تمام آرام گیرم

این را یواش می گویم اما شما بلند بشنوید و وقتی به بین الحرمین رسیدم و حاجب طلب کردم برای امضای برات پروازی از جنس شهادت واسطه شوید

سفری در پیش است از جنس خوب شدن

اما سال هاست برای خوب ماندن میخواهم بال بگشایم

معبود من

الها، پروردگارا!

دستهایم را بگیر و پاهایم را از زمین جدا کن…بگذار عاشق بمانم….زمین جای عجیبیست

(Visited 5 times, 1 visits today)