جهاد تبیین در کربلای معاصر

«تبیین؛ زیربنای اصلی جهاد و رسالتی ماندگار از جنس روشنگری است و جهاد یعنی تلاش برای مقابله با دشمن آن هم تلاشی که در مسیر هدف‌گیری و اثربخشی مبتنی بر نهضت عاشورا در کربلای معاصر باشد.»

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی از فاطمه شریفی، کارشناس سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، که در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده، آمده است: «در فضای ارتباطی امروز بسیاری از مناسبات و کنش‌های مرتبط بر گفتمان و تلاش بر بیان و تبادل اندیشه‌ها پایه‌گذاری شده است و این مؤلفه از شاخص‌ترین رویکردها و شیوه‌های حرکت تحول‌آفرین، اصلاحی، مطالبه‌گرانه و ماندگار در تاریخ بشریت محسوب می‌شود که این مهم اصلی مبتنی بر گام نهادن در مسیر تبیین، روشنگری، بیان منطقی، هنرمندانه، مستدل و دور از جنجال است؛ یعنی بیان و گفت‌وگویی که خواسته و هدفی ارزشمند پیرامون آن تحقق پیدا می‌کند.

بنابراین آنچه در تبیین مدنظر است، زدودن غبار بدفهمی، تحریف و کج‌فهمی از مفاهیم مورد نظر و اساسی در جامعه است و از دیگر سو نیز فهمیدن تحلیل‌های نادرست، غلط و مغرضانه از رویدادها و کنش‌های پیرامون در این زمینه اهمیت دارد.

وقتی از تبیین سخن به میان می‌آید با کلماتی معادل از جمله بیان کردن، آشکار ساختن، توضیح، تفسیر و روشنگری روبرو می‌شویم و در این قالب است که می‌توان پدیده‌ها را با اظهار، بیان، تأویل، تعبیر، تعریف، توجیه، توصیف، توضیح، بازگفت و سایر مؤلفه‌های ارتباطی در جامعه تشریح و طبق اهداف پیش رو ترویج و نهادینه‌سازی کرد.

با توجه به جریان‌های ترکیبی بی‌امانی که امروز از سوی غرب طرح‌ریزی شده است و بین اسلام و کفر، حق و باطل و روایت دروغ و حقیقت وجود دارد، جهاد در این عرصه اهمیتی دوچندان و غیرقابل انکار پیدا می‌کند زیرا دشمن اکنون با چندین دستگاه رسانه‌ای، تبلیغاتی و خبری دست به جنگ روانی و روایتی در ابعاد مختلف زده است و نشانه‌های آن کاملاً مشهود است و از سوی دیگر ضعف و انفعال در فعالیت رسانه‌های داخلی نیز روشن است و پاسخگوی این سطح از فعالیت نیست.

نقش هدایتی قرآن در جهاد تبیین / پیروی بدون اطمینان معنایی ندارد

بر این مبنا مهم‌ترین ابزار در معادلات روز و رویدادهای گره خورده با ارتباطات و اطلاعات، رسانه است که در زندگی اجتماعی انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و زیباترین الگوی دارای اهمیت رسانه در مسئله جهاد تبیین نیز وجود قرآن کریم به عنوان رسانه مکتوب و کامل‌ترین الگوی پیام‌رسان بشری است که سرمنشاء هدایتی و نقشه راه این مسیر پرفراز و نشیب در جامعه محسوب می‌شود.