نام مرا نیز نوشته اند

یک انتطار ۲۸ ساله انتظاری که مادر همراهی اش می کرد پیاده رفتن ها چند ساله شد ماندم…ماندنی پر از ثانیه های انتطار دور روز است در لیست مسافران نور ، اسم مرا نوشته اند نام، نام خانوادگی …مقصد…کربلا شیرین است همین انتطار و دلهره ها غوغا می کند تجلی این ماجرا یا نور کل […]

یک انتطار ۲۸ ساله

انتظاری که مادر همراهی اش می کرد

پیاده رفتن ها چند ساله شد

ماندم…ماندنی پر از ثانیه های انتطار

دور روز است در لیست مسافران نور ، اسم مرا نوشته اند

نام، نام خانوادگی …مقصد…کربلا

شیرین است همین انتطار و دلهره ها

غوغا می کند تجلی این ماجرا

یا نور کل نور

دلی منتظر، چشمی به راه

نگاهی عاشق

و چه بی صبرانه

زمزمه می کنم پایان انتطار را

(Visited 1 times, 1 visits today)