مهربان باشیم

مهربان باشیم در کوچه صبح تا که شب، حس قشنگی در تنهایی ما بزند و نسیم از سر رویای شقایق بوزد تا لبخند ریه ها پر بشود از حال و هوایی تازه گوش ها پر بشود از زمزمه ها، نجواها زندگی را به تمامی زندگی کن. دردنیا زندگی کن بی آنکه جزیی از آن باشی. […]

مهربان باشیم در کوچه صبح

تا که شب،

حس قشنگی در تنهایی ما بزند

و نسیم از سر رویای شقایق بوزد تا لبخند

ریه ها پر بشود از حال و هوایی تازه

گوش ها پر بشود از زمزمه ها، نجواها

زندگی را به تمامی زندگی کن. دردنیا زندگی کن بی آنکه جزیی از آن باشی. همچون نیلوفری باش در آب، زندگی در آب، بدون تماس با آب! زندگی به موسیقی نزدیک تر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهن اند و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند! زندگی سخت ساده است! خطر کن! وارد بازی شو! چه چیزی از دست می دهی؟ با دستهای تهی آمده ایم و با دستهای تهی خواهیم رفت. نه ، چیزی نیست که از دست بدهیم، فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند، تا سرزنده باشیم، تا ترانه ای زیبا بخوانیم، و فرصت به پایان خواهد رسید. آری، این گونه است که هر لحظه غنیمتی است! زندگی به هیچ روی اسرارآمیز نیست. زندگی بر هر برگ، هر درخت، بر تک تک شنهای ساحل دریا نوشته شده است. زندگی در هر یک از انوار زرین آفتاب گنجانیده است. به هر چه بر می خوری زندگی است، با تمام زیبایی اش! واقعی تر زندگی کن. نقاب ها را کنار بگذار. آنها بر قلبت سنگینی می کنند. همه ریاکاری ها را کنار بگذار. عریان باش. البته خالی از دردسر نخواهد بود، اما همین دردسر ارزش آن را دارد، زیرا تنها پس از آن دردسر است که رشد پیدا می کنی و بالغ می شوی. هر لحظه با گذشته وداع کن. در دنیای ناشناخته بمیر تا به دنیای ناشناخته راه یابی، با مردن و لحظه به لحظه تولد یافتن خواهی توانست زندگی را زندگی کنی و مرگ را نیز هم! تلاش نکن که زندگی را بفهمی،زندگی را زندگی کن! تلاش نکن عشق را بفهمی، عاشق شو! بگذار این قاعده اساسی زندگی باشد، یکی از اساسی ترین قواعد: هر چه نسبت به خودت باشی ، نسبت به دیگران هم همان خواهی بود. اگر خود را دوست بداری، دیگران را هم دوست خواهی داشت. زندگی فقط فرصتی است برای تعالی، برای بودن، برای شکوفا شدن. زندگی به خودی خود خالی است. تا وقتی خلاق نباشی قادر نخواهی بود آن را با رضایت خاطر پر کنی. تو نغمه ای در دل داری که باید سراییده شود و رقصی که باید به اجرا در آید.
مرگ تنها برای کسانی زیباست که،زیبا زندگی کرده اند! از زندگی نهراسیده اند! شهامت زندگی کردن را داشته اند! کسانی که عشق ورزیده اند، دست افشانده اند و زندگی را جشن گرفته اند! پس: هر لحظه را به گونه ای زندگی کن،که گویی واپسین لحظه است و کسی چه می داند؟ شاید آخرین لحظه باشد!

(Visited 33 times, 1 visits today)