قاشق سازی که کاری نداره

نمی دونم ما از اسب افتادیم یا این قافله تا به حشر لنگ است،شایدم عاشق بدون پول و پارتی باید تا ابد یونجه بچینه. اول ماجرا بگم خلاصه… و زیاد قاشق سازی رو رونق ندم؛ولی گاهی راه های نفوذی سبب حضور منتظره برای خودشان و غیر منتظره برای ما می شود،منظورم همان عده ای است […]

نمی دونم ما از اسب افتادیم یا این قافله تا به حشر لنگ است،شایدم عاشق بدون پول و پارتی باید تا ابد یونجه بچینه.
اول ماجرا بگم خلاصه… و زیاد قاشق سازی رو رونق ندم؛ولی گاهی راه های نفوذی سبب حضور منتظره برای خودشان و غیر منتظره برای ما می شود،منظورم همان عده ای است که شما نمی شناسید…همون غریبه های آشنا…نیامده صاحب نام و متخصص شده اند؛با جمله کاری نداره این کار را بر دوش مبارک اطرافیان می نهند و می گویند مورد لطف قرار گرفتید و بعد نظریه ساختن قاشق با یک مشت زدن را در هر کاری پیشنهاد می دهند…
این که کاری نداره…موندم پس چی کار داره!
اینجا اون ضرب المثل به شتر مرغ گفتند بپر گفت :شترم؛گفتند بار ببر،گفت:مرغم؛ برعکس شده و سرنا رو از سر گشادشم حاضرن بزنن…

(Visited 94 times, 1 visits today)