شورای شهر؛تصمیم‌سازی یا خودخواهی سیاسی!

فاطمه شریفی -هفته نامه سلام یزد : اصل همفکری و مشورت در تاریخ بشر سابقه‌ای دیرینه دارد و افراد و گروه‌های مختلف همواره در حل مشکلات و دست‌یابی به نظرات برای رهایی از بن بست‌ها و یا ساخت مسیرهای موثر در حیطه زندگی فردی و اجتماعی به این اصل تکیه زده‌اند.

سلام یزد : فاطمه شریفی:اصل همفکری و مشورت در تاریخ بشر سابقه‌ای دیرینه دارد و افراد و گروه‌های مختلف همواره در حل مشکلات و دست‌یابی به نظرات برای رهایی از بن بست‌ها و یا ساخت مسیرهای موثر در حیطه زندگی فردی و اجتماعی به این اصل تکیه زده‌اند.
تفکر شورایی برخاسته از فرهنگ اصیل اسلامی بوده و شورای شهر و روستا یکی از زمینه‌های پیوسته به این تفکر است تا با استفاده از خرد جمعی تصمیم‌سازی برای حل و فصل امور جامعه و توسعه ظرفیت‌های مختلف با خطای کمتری صورت پذیرد.
شورا یکی از جنبه‌های مشارکت است که معمولا با واژه مشورت معنا می‌یابد و مشورت به معنای به دست آوردن رای و نظر دیدگاه‌های مختلف است تا بنیان‌های زندگی اجتماعی مبتنی بر همکاری و همفکری شکل گیرد.
بر اساس همین تعریف ساده و نگاهی بر تجربه‌های برآمده از خرد جمعی در عرصه‌های مختلف جایگاه هم‌اندیشی، تبادل نظر ، احترام به اصل مشورت، قدرت پذیرش نسبت به نظر مخالف، بازیابی تجربه‌های سازنده و جذب ایده های نو در مسئولیت‌هایی با رویکرد شورایی دو چندان می‌شود.
هر چند شایسته است در عبور از مشکلات و رسیدن به شیوه‌های کارآمد در تمام عرصه‌ها برای تحقق پیشرفت و آبادانی،شفافیت و مشورت اصل اول برنامه‌ریزی و مدیریت قرار گیرد اما شوراها باید به دلیل ماهیت و جایگاه خود الگوی عملی این شیوه ارزشمند باشند.
وقتی با رای مردم مسئولیتی مشورتی را عهده دار می‌شویم یعنی آمده‌ایم تا علاوه بر اعلام نظر در میدان تصمیم‌گیری با احترام به خرد جمعی و پذیرش فکری، استحکام بخش این کرسی هم‌اندیشی به نفع مردم و تعالی جامعه باشیم.
اما در این میان متاسفانه بیماری‌ کشنده‌ای که بر اثر عدم پذیرش و آگاهی نسبت به جایگاه افراد در شورا به جان این نهاد افتاده است، قهر سلیقه‌ای و خودخواهی سیاسی است. جایی که هر فرد به عنوان عضوی از شورا باید به اعلام نظر کارشناسی، منطقی و دیدگاه خود بپردازد با نگاهی سطحی و شخصی جایگاه مشورت را زیر پا می‌گذارد.
وقتی فردی بدون روحیه پذیرش سایر دیدگاه‌ها در جایگاه مشورتی و تصمیم‌گیری شورایی قرار می‌گیرد نه تنها موثر واقع نمی‌شود بلکه علاوه بر هدردادن فرصت‌ها برای پیشبرد نگاه غلط خود محیط را نیز به خودخواهی سیاسی، تنش کلامی و رفتارهای هیجانی برای تحت تاثیر قرار دادن محیط تصمیم‌گیری آلوده می‌سازد و اگر این نگاه اصلاح نشود تفکر شورایی بی‌معنا و جایگاه آن به شکلی جبران ناپذیر تضعیف می‌شود.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
خط کشی سیاسی در بزرگراه خدمت

 

منبع :هفته نامه سیاسی اجتماعی سلام یزد نخستین نشریه شهرو شهروند استان یزد – سال اول – شماره سوم ۲ تیرماه
دانلود نسخه الکترونیکی : هفته نامه سلام یزد – شماره سوم

(Visited 5 times, 1 visits today)