روابط عمومی از شعار خسته است!

محتوا و اطلاعات بر آمده از موضوعات مختلف با سرعت بسیار بالایی به کانال های مختلف ارتباطی وارد شده و مسیر رسیدن به مخاطب را می پیمایند، از پرده سینما،باجه روزنامه، صدا و سیما تا فضای مجازی و ارتباطات شبکه ای؛ گروه های سنی و خرده فرهنگ های متفاوتی را شاهد هسیتم که دریافت کننده […]

محتوا و اطلاعات بر آمده از موضوعات مختلف با سرعت بسیار بالایی به کانال های مختلف ارتباطی وارد شده و مسیر رسیدن به مخاطب را می پیمایند، از پرده سینما،باجه روزنامه، صدا و سیما تا فضای مجازی و ارتباطات شبکه ای؛ گروه های سنی و خرده فرهنگ های متفاوتی را شاهد هسیتم که دریافت کننده پیام هایی متنوع می باشند.

از سوی دیگر پژوهشگران و نظریه پردازان این عرصه نیز به واکاوی و بررسی موضوعات مربوط به فرآیندهای ارتباطی، تولید محتوا، پیام ، مخاطب و سایر جنبه های این حوزه مشغولند و در بعد دیگر نیز مجریان این برنامه ها نیز سعی می کنند خروجی هایی جذاب و  متناسب با نیاز مخاطبان به نمایش بگذارند و اثرات آن را تحلیل و بررسی کنند.

روابط عمومی به عنوان عنصری پیام رسان و آگاهی بخش در این میان نقشی ارزنده داشته و همواره به عنوان پل ارتباطی بین نهادهای مختلف اجتماعی، رسانه ها و مردم قرار می گیرد و برقراری تناسب بین این مثلت سه وجهی را برنامه ریزی می کند.

با توجه به سهولت و تنوع دسترسی به پیام،سیستم مدیریت اطلاعات یکی از نیازهای واقعی روابط عمومی در کشور است و نمی توان چنین ضرورت مهمی را نادیده گرفت، زیرا غفلت از آن علاوه بر بروز بی اعتمادی و انتشار برخی اطلاعات غلط در جامعه، روابط عمومی حرفه ای را نیز به حاشیه کشانده و از رسالت های واقعی دور می گرداند.
توسعه تکنولوژی های اطلاعاتی ، همچون : اینترنت، ماهواره ها و رسانه های جمعی ، مطبوعات آزاد و محلی ، و به طور کلی ایجاد پایگاه های منظم اطلاع رسانی در جامعه ، همراه با فرهنگ سازی و آموزش صحیح ، می تواند یکی از اقدامات مهم در جهت رشد نظام ملی اطلاع رسانی در کشور باشد.پیشرفت فناوری در تولید،پردازش،انتشار و استفاده از اطلاعات سبب دگرگونی عمیق در روابط بین انسان ها و سازمان ها شده است.امروزه در جوامع پیشرفته ، سازمان ها با استراتژی استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در قلمرو اهداف خود در حرکت هستند.
و اما روابط عمومی در هر سازمان و مجموعه ای  یکی از اساسی ترین و مهم ترین واحد ها به منظور اطلاع رسانی و پل ارتباطی قوی محسوب می شود که در برخی از جایگاه ها گرفتار نظریه های و مدل هایی می باشد که تنها در پشت تریبون ها، گفت و گو ها و دست نوشته ها قابلیت چینش و القای حس برتری بر صاحبان این مباحث دارد.

در یک جمله می توان خلاصه نوشت که روابط عمومی از شعار خسته است! انجمن ها، گروه ها، مجله ها، دوره های آموزشی و پیشکسوتانی که تجربه هایی تنها از جنس روابط عمومی سنتی دارند هرگز نمی تواند نقش پویایی و اثرگذاری روابط عمومی در جامعه را دست به سینه ملموس سازند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
تفکر اشیا/خداحافظی با انسان باوری

تجربه های موفق،تمرین های مداوم، مدل هایی با قابلیت اجرا و صحبت هایی فراتر از کاغذ نیاز امروز روابط عمومی است و تا میدان را به جلسات دورهمی، دیدو بازدید ها، ایجاد تشکل ها و انجمن های حبس شده در بایگانی ها بسپاریم راهی از پیش نخواهیم برد و باز هم باید شاهد توصیه های تکراری و نسخه های فرضی باشیم که هیچ کدام تا به امروز سخنی از تمرین ها و تجربه های منطبق با علوم نوین و مردم محور را  به میان نیاورده اند.

(Visited 14 times, 1 visits today)