رصدخانه شهر یزد کجاست؟

فاطمه شریفی : هفته نامه آوای شهر یزد - شهر میراث جهانی یزد، شهر منحصر به فرد و یکی از جاذبه های گردشگری جهان در دامان کویر ست که تاریخ کهن ایران زمین هموراه در جایگاه و ابعاد مختلف بر این شکوه ی بی مانند صحه می گذارد.

شهر میراث جهانی یزد، شهر منحصر به فرد و یکی از جاذبه های گردشگری جهان در دامان کویر ست که تاریخ کهن ایران زمین هموراه در جایگاه و ابعاد مختلف بر این شکوه ی بی مانند صحه می گذارد.
برای یزد به پشتوانه ای چند جانبه دو مولفه حفطظ سرمایه های پیشین و تلاش برای آینده سازی موثر از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار است یعنی شکل گیری جریانی که آسایش ، رقاه و عزت مردمی در سایه خدمات پایدار و ماندگار را رقم بزند، تحقق این نگاه زمانی امکان پذیر می شود که برنامه ریزی بر مبنای شناخت و نیازسنجی درست صورت گیرد و در فضاییروشن و منسجم به مرحله اجرا برسد.
امروز مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان مهم در این مسیر که بر مولفه های گوناگون رشد و توسعه شهر یزد اثرگذار است بیش از هرچیز به رصدخانه شهری نیاز دارد یعنی ایجاد فضایی که به بررسی وضعیت شهر در ارکان مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، ارتباطی و غیره بپردازد تا شناختی جامع و اطلاعاتی به روز برای برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در این عرصه به دست آید. حرکت بدون شناخت مثل دویدن در مسیری تاریک است چرا که انرژی، توان و زمان از دست می رود اما در این دور باطل، نتیجه و دستاوردی میسر نخواهد شد.

 

بر این اساس، رصد وتحلیل چند بعدی و روزانه وضعیت شهر همچون چراغ راه می تواند تمام نقاط تاریک در عرصه تصمیم سازی را روشن ساخته و بارفع ابهام ، خطا در برنامه ریزی و اقدام را به حداقل برساند.
رضد خانه شهر یزد فضایی است که تحلیل رسانه ای، نگاه کارشناسی، برداشت محلی، تجربه های مدیریتی، سوابق اجرایی و مدل های مشابه تصمیم گیری جمع آوری و در قالب تحلیل های چند جانبه به یکدیگر پیوند می زند تا پازل برنامه ریزی با انسجام هر چه بیشتری شکل گرفته و نقشه راه فعالیت ها باشد.
بدون شک آنچه برخی از اقدامات شهری را حتی با توجه به زمان گذاری و صرف هزینه های زیاد به نتیجه مطلوب نمی رساند عدم شناخت چند بعدی یا در برخی موارد شناخت غلط است، شناختی که نه تنها از ارکان موثر برای رسیدن به ابعاد مختلف بهره مند نمی باشد بلکه گاهی، ستون های سست و برافراشته را زیربنای کار قرار می دهد که با اندکی تنشی فرو می ریزد آیا اگر هرکدام از ما در جایگاه و به سهم مسئولیت خود رصدخانه ای شهری داشته باشیم بهتر از امروز تصمیم نخواهیم گرفت؟

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
« نماز»؛ رسانه ای چند وجهی به وسعت حیات

 

مبنع : دو هفته نامه اجتماعی – فرهنگی – چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ – سال ششم – شماره سی و چهارم

(Visited 143 times, 1 visits today)