اهمیت مدیریت شهری در توسعه پایدار

با توجه به تضادها و سردرگمی هایی که برای اجرای برنامه های شهری در بسیاری مناطق کشور شاهد هستیم ، همواره چالش و ناکارآمدی های اقتصادی، اجتماعی و نارسائی های عمرانی متعددی به شهرها و شهروندان تحمیل می شود. رشد سریع شهر نشینی و افزایش روز افزون جمعیت که درهم آمیزی بیشتری در فضای شهری […]

با توجه به تضادها و سردرگمی هایی که برای اجرای برنامه های شهری در بسیاری مناطق کشور شاهد هستیم ، همواره چالش و ناکارآمدی های اقتصادی، اجتماعی و نارسائی های عمرانی متعددی به شهرها و شهروندان تحمیل می شود.
رشد سریع شهر نشینی و افزایش روز افزون جمعیت که درهم آمیزی بیشتری در فضای شهری به وجود آورده است، اهمیت مدیریت در مسائل شهری را دو چندان می سازد و در این میان نقش مدیریت شهری برای پیشگیری از سردرگمی های مختلف و اجرای برنامه ها و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار غیرقابل انکار است.
مدیریت شهری نگاهی وسیع و چندجانبه نگر محسوب می شود که می تواند راه گشای بسیاری از مسائل موجود در این عرصه باشد و شرایط تسهیل گری را برای اجرای طرح و پروژه های شهری به وجود آورد.
شورای شهر به عنوان یک نهاد تصمیم ساز با هدف سازماندهی و برنامه ریزی ، نظارت و بالابردن سطح کیفی و کمی در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی شهرها و ارتقا خدمات شهروندی پا به عرصه وجود نهاده است و این روند به صورت مطلوب وقتی می تواند موثر واقع شود که شوراها علاوه بر اتکا به بر قوانین موجود ، در امر توسعه شهری و مدیریت بهینه توانمندی لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه های مختلف را داشته باشند.
پیوند دانش مدیریت شهری و تجربه یکی از نسخه های مهم و قابل پذیریش در تحقق مدیریت مطلوب شهری است که تحقق فلسفه تشکیل شورای شهر به منظور آگاهی یافتن از نظرات گوناگون برای رسیدن به بهترین رای و ایده را در کنار سایر شرایط امکان پذیر می سازد.
شوراها به عنوان یک نهاد مردمی با بهره گیری از آراء صاحب نظران و نخبگان فکری می توانند در عرصه های متنوع، امتیازات و تاثیرات اجتماعی مثبتی از جمله پر کردن خلاء مدیریتی، اجرای سیاست عدم تمرکز ، تسریع در جریان کارها و امور مردم ، نیروسازی ،رشد اجتماعی و افزایش مشارکت مردم را تقویت و به میدان اجرا هدایت کنند.
امروزه شهرها به عنوان مرکز بازیگران اقتصادی و اجتماعی نیازمند برنامه ریزی دقیق و بهبود مدیریت شهری به منظور تثبیت و رشد شاخص های زندگی شهرنشینی هستند تا موضوعی در جریان فعالیت شهر رقم بخورد و رضایت مندی شهروندان را به همراه داشته باشد.
تحقق این امر نیازمند برنامه ریزانی آشنا با علم مدیریت شهری و تجربه های موفق فعالیت در جریان های شهروندی است و عدم توجه به آن ممکن است موجب نارضایتی در ابعاد مختلف جامعه و کاهش اثربخشی مولفه های زندگی شهری شود.
با توجه به آنچه بیان شد در سیستم های شهری، مدیریت مهم ترین موضوعی است که می تواند در توسعه پایدار شهری نقش فزاینده ایفا کند.توجه به موضوع برنامه ریزی و بودجه، ارزیابی عملکرد و بهبود روش ها موضوعی است که در حیطه فعالیت و نظارت شورای شهر جا دارد و شهروندان با انتخاب درست و آگاهانه نقش تعیین کننده ای در عملکرد و توسعه پایدار شهری دارند.
با ظهور نگرش سیستمی، شهروندان به عنوان اصلی ترین اجزا شهر نقش بارزی در انتخاب افرادی آشنا به موضوعات و دانایی در مدیریت شهری دارند تا زمینه حضور افرادی توانمند را برای تحقق برنامه های کارآمد فراهم ساخته و ملاک های سطحی نگر در انتخابات رنگ ببازند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
حسينيه ايران تجلی گاه سرمايه های ملی و مذهبی

فارس/یزدی نیوز/تابناک

(Visited 2 times, 1 visits today)