حضرت زينب الگوي كنشگري اجتماعي زنان در طول تاريخ

نقش زنان در عرصه هاي مختلف داراي اهميت  قابل توجه ای می باشد و وظايف مختلفي را نيز به همراه دارد.در اين ميان كنشگري اجتماعي از نقش هايي است كه هر فردي در مجموعه اي از روابط اجتماعي با افراد ديگر قرار مي گيرد و از طريق حضور اجتماعي موثر خود،به آن نظام امكان وجود […]

نقش زنان در عرصه هاي مختلف داراي اهميت  قابل توجه ای می باشد و وظايف مختلفي را نيز به همراه دارد.در اين ميان كنشگري اجتماعي از نقش هايي است كه هر فردي در مجموعه اي از روابط اجتماعي با افراد ديگر قرار مي گيرد و از طريق حضور اجتماعي موثر خود،به آن نظام امكان وجود و تداوم يافتن مي دهد.
نقش كنشگري اجتماعي در طول تاريخ به قدري برجسته است كه اگر در قيام عاشورا،حضرت زينب سلام الله عليها در راستاي اثبات حقانيت حضرت امام حسين (ع) و اهداف بلندش اقدام نمي كرد،قيام سومين امام شيعيان و يارانش ناكام مي ماند و به منظور و هدف اصلي خود دست نمي يافت.
حضرت زينب كبري (س) در واقعه عاشورا مصيبت هاي بسيار بزرگي را تحمل و در كمتر از يك روز تعداد زيادي از منصوبين خويش را از دست داد كه سوگ هر يك براي به زانو درآوردن هر انسان قوي و نيرومندي كافي بود اما پس از شهادت امام حسين (ع) و يارانش رسالت خطير و سنگين عقيله بني هاشم آغاز شد.
قيام عاشورا دو مرحله داشت مرحله اول جهاد و شهادت و مرحله دوم پيام رساني و بيداد گري كه اگر اين نهضت در همان مرحله اول خلاصه مي شد امروز ديگر پيامي از آن حماسه بزرگ و امتدادي در مسير انتظار فرج دوازدهمين امام شيعيان باقي نمي ماند.
حضرت زينب (س) به عنوان الگوي كنشگري اجتماعي زنان در طول تاريخ ،موثرترين نقش را در صيانت از انقلاب امام حسين و تحريف زدايي و دشمن شناسي ايفا كرد كه اوج رسالت و آگاهي بخشي از سوي ايشان در خطبه هاي بي نظير كوفه و شام ديده مي شود.
و زينب بانويي است كه پرچم نهضت اسلامي را بدون هيچ تزلزل و هراسي به دوش كشيد و به عنوان زني آگاه و مسئول بر دشمن تاخت.او از زبان پدرش علي (ع) سخن مي گويد و تربيت يافته مكتب مادرش زهراي بتول سلام اله عليها مي باشد.
پرداختن به نقش اجتماعي و تعالي فردي آن حضرت در تبيين جايگاه زن از ديدگاه اسلام و تشيع مي تواند به عنوان بهترين الگو در دنياي امروز ارائه شود زيرا رسالت و ايفاي نقش حضرت زينب در كربلا به زنان عصر حاضر تعليم مي دهد كه بايستي پرچمدار عزت و شرف،پيام آور صبر و استقامت ،بزرگترين امر كننده به معروف و خالق نقش هاي بزرگ اجتماعي باشند.
حضرت زينب به عنوان الگوي اجتماعي ماندگار براي تمام زنان تاريخ، واقعه كربلا را ثبت كرد و با خطبه هاي برنده و حق طلبانه خود،دشمنان را رسوا ساخت ونهضت حسيني را به نتيجه مطلوب رساند تا امروز يك جريان طپنده به بلنداي تاريخ رمزي براي مقابله با دشمني و بدعهدي هاي مختلف با نهضت اسلامي باشد و ايران به عنوان پيشگام اين نهضت را نيز در مسير پايداري بهره مند سازد.
او معناي زن بودن،شيعه بودن ،عابد و صابر بودن،حامي و قاطع بودن،مدير و مدبر ،اسوه بودن و در يك كلمه پرورش يافتن و پرورش دادن در مكتب اسلام است و در كشمكش انديشه هاي مختلف مصداق عيني ارزش هاي الهي و حامل نجات بخش ترين تفکر بشري مي باشد.